Volvo Services Uptime Services

Driftstidsfremmende Service

Alltid på det raske sporet

Driftstidsfremmende Service

En maskin som ikke er tilgjengelig for arbeid forårsaker besværligheter, avbrudd, uventede kostnader og kan skade lønnsomheten din. Produksjonkravene må fortsatt oppfylles, og maskinførernes lønn må betales. Driftstidsfremmende Service kan bidra til å redusere risikoen for uplanlagte reparasjonskostnader og ståtid. 

Volvo ACTIVE CARE kombinerer døgnkontinuerlig maskinovervåkning og rapporter om maskinparkutnyttelse for å sikre at maskinene dine holder seg i optimal stand.

Vedlikeholdsplanen kan skreddersys for å passe til ditt bruksområde – med minimal driftsforstyrrelse.

Reparasjon-alternativet garanterer en avtalt pris for alle dekkede reparasjoner, slik at du kan budsjettere nøyaktig og unngå uventede utgifter.

Oljeanalyse gir et unikt innblikk i maskinhelsen og bidrar til å unngå dyre reparasjoner og uventet ståtid.

Øk driftstiden ved å virtuelt bringe ekspertisen til arbeidsområdet.

Vennligst vær oppmerksom på at våre tilbud ikke alltid er tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med din Volvo-forhandler for mer informasjon.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss