Volvo Services Uptime Services

Forebyggende vedlikehold

Klar til å yte maksimalt

Volvo Maskin Service

En maskin som ikke er operativ forårsaker forstyrrelser og stopp i produksjonen, uventede kostnader og redusert lønnsomhet. Jobben må fortsatt utføres, og maskinførernes lønn må betales. Forebyggende vedlikehold kan bidra til å redusere risikoen for ståtid og uplanlagte reparasjonskostnader. 

ActiveCare kombinerer døgnkontinuerlig maskinovervåkning og rapporter om maskinparkutnyttelse for å sikre at maskinene dine holder seg i optimal stand.

Vedlikeholdsplanen kan skreddersys for å passe til ditt bruksområde – med minimal driftsforstyrrelse.

Reparasjon-alternativet garanterer en avtalt pris for alle dekkede reparasjoner, slik at du kan budsjettere nøyaktig og unngå uventede utgifter.

Oljeanalyse gir et unikt innblikk i maskinhelsen og bidrar til å unngå dyre reparasjoner og uventet ståtid.

Øk driftstiden ved å virtuelt bringe ekspertisen til arbeidsområdet.

Med denne oppgraderingen kan telematikkinformasjon fra en maskinpark bestående av forskjellige maskiner nås i det samme formatet og enkelt integreres i eksisterende systemer.

Vennligst vær oppmerksom på at våre tilbud ikke alltid er tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med din Volvo-forhandler for mer informasjon.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss