Volvo redskap til minigraver

utstyr for kompakte gravemaskiner

Skuffer

Den perfekte sammensetningen

Et bredt utvalg av skuffer som kan brukes under mange forskjellige bakkeforhold og for all slags grøftegraving og håndteringsarbeid.

Volvo redskap til minigraver

Universalskuffe GPX

Denne skuffen er ment for generell bruk ved de fleste gravearbeider. Håndterer materialer som jord, leire og sand samt masse med mer steinet innhold som grus og små til mellomstore steiner. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til minigraver

Pusseskuffer TGX

Pusseskuffen er optimalisert for bruk sammen med en tiltrotator, og er konstruert for nøyaktig og presis graving, forming av landskap, sluttfinish, rydning av grøfter, pussing, tilbakefylling og skråningsarbeid. Vinklede hjørner tillater at skuffen kan arbeide nær objekter. Skuffen roterer lett når den er full – uten å spille materiale. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til minigraver

Kabelskuffe CAX

Konstruert for arbeid i smale grøfter, og brukes ofte ved legging av kabler. Skuffens lange profil gjør at den kan jobbe nær rør, kabler og annet materiale. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til gravemaskin bucke

UNIVERSALSKUFFE GPX – AGGRESSIVE CUT

Denne skuffen er tiltenkt graving og flytting av løse materialer som sand, leire, jord og grus. Funksjoner inkluderer slitasjebeskyttelse på sidene og bunnen og Volvos universale tannsystem er montert som standard (GPE).

Tilgjengelig for: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E

Volvo redskap til gravemaskin bucke

KABELSKUFFE CAX – AGGRESSIVE CUT

Konstruert for arbeid i smale grøfter med en lang profil som gjør at den kan jobbe nær rør og kabler. Funksjoner inkluderer en forlenget skjærekant, smal design og slitasjebeskyttelse på sidene og bunnen.

Tilgjengelig for: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E

Volvo forhandleroversikt redskap
Ta kontakt

Vil du bestille eller vite mer? Send oss en melding.

Ta kontakt