Volvo redskap til minigraver

utstyr for kompakte gravemaskiner

Skuffer

Den perfekte sammensetningen

Et bredt utvalg av skuffer som kan brukes under mange forskjellige bakkeforhold og for all slags grøftegraving og håndteringsarbeid.

Volvo redskap til minigraver

Universalskuffe GPX

Denne skuffen er ment for generell bruk ved de fleste gravearbeider. Håndterer materialer som jord, leire og sand samt masse med mer steinet innhold som grus og små til mellomstore steiner. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40D, ECR35D, EC35D, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til minigraver

Pusseskuffer TGX

Pusseskuffen er optimalisert for bruk sammen med en tiltrotator, og er konstruert for nøyaktig og presis graving, forming av landskap, sluttfinish, rydning av grøfter, pussing, tilbakefylling og skråningsarbeid. Vinklede hjørner tillater at skuffen kan arbeide nær objekter. Skuffen roterer lett når den er full – uten å spille materiale. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40D, ECR35D, EC35D, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til minigraver

Kabelskuffe CAX

Konstruert for arbeid i smale grøfter, og brukes ofte ved legging av kabler. Skuffens lange profil gjør at den kan jobbe nær rør, kabler og annet materiale. Høyfast stål brukes på områder med stor slitasje, som f.eks. skjærekanter foran og på sidene og på andre kritiske steder.

Tilgjengelig for: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40D, ECR35D, EC35D, EC27D, ECR25D

Volvo redskap til gravemaskin bucke

General purpose graveskuffer GPX

Denne skuffen er utviklet for graving i løse materialer, som sand, jord og grus. Skuffen har beskyttelse på sidene og sliteribber på tvers i ryggen på skuffen. Som standard er de utstyrt med Volvos GPE tannsystem.

Tilgjengelig for: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E

Volvo redskap til gravemaskin bucke

Smalskuffe CAX

Smalskuffen er designet for arbeid i smale diker. Skuffen har en lang bunn med forlenget kniv, noe som gjør den godt egnet til avdekking av kabler og rør. Skuffen har sliteribber på tvers i ryggen av skuffen.

Tilgjengelig for: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E

Volvo forhandleroversikt redskap
Ta kontakt

Vil du bestille eller vite mer? Send oss en melding.

Ta kontakt