Salget fra Volvo CE steg 34% i Q3

Økte markedsandeler og sterk bedring i Asia og Russland bidrar med å drive Volvo Construction Equipment til et sterkt resultat i tredje kvartal i 2017.

Forbedrede markedsandeler i nøkkelsegmenter, kombinert med god kostnadskontroll og økende etterspørsel i de fleste markeder, hjalp Volvo Construction Equipment (Volvo CE) med et spesielt sterkt tredje kvartal i 2017. Dette gav et økt salg på 34%, en ordreøkning på 45% og 48% i økte leveringer over perioden, samt en sterk forbedring i lønnsomheten.

Justert for valutakursendringer økte nettoomsetningen i tredje kvartal med 34% til SEK 15,091 M (11,539). Driftsinntektene gikk også sterkt opp med 237% til SEK 2024 millioner, opp fra 601 millioner i tilsvarende periode i 2016. Dette representerte en betydelig oppgang i driftsmarginen, til 13,4% (5,2%). Lønnsomheten ble positivt påvirket av høyere salg, bedre kapasitetsutnyttelse i industrisystemet og en gevinst fra salget av Volvo CE's forhandler i Storbritannia.

Netto ordreinngang i tredje kvartal økte med 45% sammenlignet med samme kvartal i 2016. Denne økningen var i stor grad drevet av høyere inntak fra Kina, samt vekst i andre Asiatiske markeder og Russland. Leveransene økte med 48% til 14431 maskiner. 

Markedsutvikling

Opp mot slutten av August økte det europeiske markedet med 15%, hovedsaklig drevet av veksten i Storbritannia, Frankrike og Italia. Det Tyske markedet økte litt i forhold til i fjor, mens et Russisk marked i bedring økte med 101%. Nord-Amerika er 7% over fjoråret grunnet økt etterspørsel etter gravemaskiner, både i kompaktsegmentet og for større maskiner. Sør-Amerika er 6% over fjoråret, men har forsatt svært lave nivåer. I Asia (unntatt Kina) er det totale markedet 12% over fjoråret, med fortsatt vekst i India og Indonesia, godt hjulpet av en gruvesektor i bedring. Det Kinesiske markedet er 74% over fjoråret, med sterke forbedringer både når det gjelder gravemaskiner og store hjullastere.

"Dette er en spesielt sterk prestasjon. Volvo CE har reagert godt på den økende etterspørselen, med en volumøkning på 48%, samtidig som at det kan vises til en betydelig oppgang i lønnsomheten," sier Martin Weissburg, administrerende direktør for Volvo Construction Equipment. "Vi fortsetter å ta markedsandeler innenfor våre produkt- og markedsetableringer."

I løpet av kvartalet produserte Volvo CE deres rammestyrte dumper nr. 75000. Etter å ha produsert mer enn halvparten av det totale antallet rammestyrte dumperne på verdensbasis, er omtrent 50000 Volvo-dumpere fortsatt i jevnlig bruk.

Tabell 1

Volvo Construction Equipment's netto salg i millioner svenske kroner (SEK).

Nettosalg per markedsområde Tredje kvartal Første ni måneder
Mill. SEK 2017 2016 2017 2016
Europa 5,179 4,583 17,639 14,846
Nord-Amerika 3,013 2,476 9.736 8,258
Sør-Amerika 464 400 1,263 955
Asia 5,483 3,423 18,127 11,588
Andre markeder 952 657 2,999 1,973
Totalt 15,091 11,539 49,764 37,620