Volvo EC230 Electric tilbyr bærekraftig kraft på 'Green Construction Site of Future' i Danmark

Den største elektriske gravemaskinen fra Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – EC230 Electric – har gjort sin debut i Danmark etter å ha vist seg vellykket på tvers av flere bruksområder.

  • Volvo Construction Equipment (Volvo CE) jobber sammen med det danske tekniske instituttet og andre partnere inkludert Per Aarsleff A/S om et innovativt prosjekt for å teste bærekraftige løsninger.
  • Innsikten samlet fra arbeidet med den elektriske gravemaskinen EC230 vil bidra til å implementere elektriske maskiner på en bredere skala i fremtiden.
  • Prosjektet 'Green Construction Site of the Future' ligger i den danske byen Aarhus, som selv har klimaambisjoner om å bli CO2 nøytrale innen 2040.

Den 23 tonn tunge EC230 Electric fra Volvo CE – den største gravemaskinen i dens bransjeledende elektriske serie – har blitt brukt for aller første gang i Danmark, på et spennende initiativ for å utforske hvordan fremtidens byggeplass kan se ut. Maskinen, en av bransjens få større elektriske gravemaskiner, har allerede vist seg vellykket i en rekke bruksområder i andre regioner.

Lars Overgaard Senior Project Manager ved 'Green Construction Site of The Future' og det danske teknologiske instituttet sa: "Det er utilstrekkelig dokumentasjon på den faktiske effekten av ulike bærekraftige løsninger. I dette prosjektet dokumenterer vi effekten spesifikke initiativer har på det å redusere miljøpåvirkningen – spesielt reduksjon i støy, CO2, og andre utslipp, inkludert ulike alternativer for grønn energiforsyning. Elektrifisering av ikke-veigående kjøretøyer har et stort potensial, men det er også hindringer. Til syvende og sist konverterer vi data til innsikt og hjelper dermed byggebransjen med å akselerere den grønne omstillingen."

Lars Overgaard sier "Vi hjelper bransjen med å akselerere den grønne omstillingen".

Aarhus er Danmarks nest største by og en av de med størst vekst, og som Volvo CE har byen ambisjoner om å oppnå netto null klimagassutslipp innen 2040. Det var på Mindet, nær havnen i Aarhus, hvor byggingen av det som blir landets høyeste kontorbygg og byens nye offentlige byrom finner sted. 

Men dette er ingen vanlig byggeplass. I stedet for jobber Volvo CE med partnere, inkludert det danske teknologiske instituttet og entreprenøren Per Aarsleff A/S, i et banebrytende initiativ for å teste ut bærekraftige byggeløsninger i et virkelig miljø. Innsikt oppnådd gjennom initiativet bidrar til å bygge kunnskap og en bedre forståelse av hvordan disse løsningene kan implementeres i større skala i fremtiden. Til fordel for hele bygge- og anleggsbransjen.

Støyutslipp og luftkvalitet ble målt i sanntid for å gi uvurderlig innsikt i fordelene ved å introdusere maskiner som drives av strøm, har hybriddrift eller som går på biodrivstoff (HVO). 

 

Lars Dithmer, Head of Sustainability, Aarsleff, sa:
"Byggebransjen er på en transformasjonsreise. Å redusere karbonavtrykk er en utfordring, men ved å tilpasse fossilfrie prosesser og maskiner, samt benytte bærekraftige materialer, kan vi fremtidssikre selskapet vårt og gå foran som et godt eksempel i denne grønne omstillingen. Kunnskapen hentet fra prosjekter som det på Mindet vil gi verdifull informasjon på hvor vi må fokusere, investere og endre våre vaner – for å lykkes trenger vi å gjøre bærekraft til en prioritet gjennom hele verdikjeden."

 

Lars Dithmer, Head of Sustainability, Aarsleff

Et elektrisk plusshus

Beviser betydningen av elektrisk kraft i transformasjonen mot bærekraftig bygging 

For å utnytte 23-tonneren Volvo EC230 Electric godt ble den plassert på anlegget i begynnelsen av desember for å grave ut senter av området og forberede for byggingen. En ny maskin fra Volvo CE, og en av bare noen få mellomstore elektriske maskiner som er kommersielt tilgjengelige, EC230 Electric tilbys for tiden i utvalgte markeder. Både sakte lading over natten og hurtiglading under pauser ble implementert på byggeplassen. På denne måten ble lademønsteret og belastningen på nettet overvåket i sanntid, noe som gav verdifulle data for videre undersøkelser om hvordan man kan f.eks. sikre nok kraft for ytterligere elektrifisering.

 

Henrik Torp, Head of Retail Operations i Danmark hos Volvo CE, sa: "Vi var glade for å være involvert i dette innovative programmet for å vise frem bærekraftige løsninger som allerede er tilgjengelige i dag."

"Gjennom programmet har vi samlet inn vesentlige bevis på virkningen av anleggsmaskiner med nullutslipp. Innsikten som er samlet inn er med på å støtte bygge- og anleggsbransjen i overgangen mot mer bærekraftige praksiser og måter å jobbe på. 70 % av de globale CO2-utslippene kommer fra byer og tettsteder, og tilnærminger som de vi har sett i Aarhus er absolutt slik vi bør gjøre det globalt."

Henrik Torp, Head of Retail Operations i Danmark hos Volvo CE

Bærekraftig bygging for en bærekraftig by

Prosjektet 'Green Construction Site of the Future' var ideelt egnet for en by som har til hensikt å håndtere sin klimapåvirkning. Danmark er en global leder innen bærekraft og var det første landet i verden som satte et mål om å bli uavhengig av fossilt drivstoff innen 2050. I 2019 introduserte de klimaloven som har som mål å redusere klimagassutslippene med 70 % innen 2030. Landet leder an innen transport med lite innvirkning og er hjemmet til nesten dobbelt så mange sykler som biler. 

Det som begynte som et prosjekt som vakte nasjonal interesse har vokst i omfang, og interessen fra offentlige organer i andre land som har en egeninteresse i bærekraftige byggeløsninger øker på, spesielt fra land i Skandinavia. 

Mars, 2023

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com