Volvo CEs stabile resultater i 1. kvartal påvirket av Kina

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) opplevde en beskjeden vekst i 1. kvartal 2022 i alle områder utenfor Asia, men den totale veksten ble påvirket av markedsnedgangen i Kina, som delvis ble utløst av landets koronarestriksjoner.

Volvo CEs stabile resultater i 1. kvartal påvirket av Kina

Den pågående pandemien i Kina har hatt betydelig innvirkning på salget i bygg- og anleggsnæringens største marked i verden, noe som har ført til et fall på 9 % i det totale salget på verdensbasis i første kvartal i 2022. Alle andre regioner har imidlertid gjort mye for å dempe virkningen av nedgangen gjennom jevn økning i salget i de første tre månedene i året. Den største økningen er rapportert i Sør-Amerika med 62 %, mens Nord-Amerika har steget 11 %, Afrika og Oseania 5 % og Europa 2 %. Den økende betydningen av tjenesteløsninger illustreres av at salget av tjenester også har økt med 17 %.

Melker Jernberg, president i Volvo CE, sier: "Det er ingen tvil om at næringen og verden generelt er inne i ekstremt utfordrende tider, men jeg er stolt over at vi som organisasjon aktivt griper fatt i disse problemene og forsyner kundene våre med produktene og tjenestene de trenger i dag, samtidig som vi fokuserer på de tragiske humanitære krisene som pågår omkring i verden, og gjennomfører tiltak mot klimaendringene vi står overfor. I denne vanskelige perioden opprettholder vi tempoet i overgangen til mer bærekraftige løsninger for bygg og anlegg og infrastruktur ved å bidra til avkarbonisering av verdikjeder, samtidig som vi tar vare på samfunnene vi er del av rundt omkring i verden."

I 1. kvartal 2022 sank nettosalget til Volvo CE til 22 613 millioner svenske kroner (SEK) fra 24 742 millioner SEK i 1. kvartal 2021. Justert driftsinntekt utgjorde 2810 millioner SEK (3822 millioner SEK i 1. kvartal 2021), hvilket tilsvarer en justert driftsmargin på 12,4 %, ned fra 15,4 %. Driftsinntekten er negativt påvirket av lavere maskinvolum og høyere materialkostnader, noe som delvis ble oppveid av forbedret prisrealisering og høyere tjenestevolumer. 

De høye nivåene på ordreinngangen i den samme perioden i fjor, da verden til en viss grad hentet seg inn igjen etter virkningene av pandemien, har ført til et fall i ordreinngangen i 1. kvartal 2022 – en nedgang på 42 %. Selv om dette hovedsakelig skyldes den fortsatte nedgangen i Kina, har ordreinngangen også merket effekten av ordrekanselleringer i Russland og restriktivt ordreinntak på grunn av store ordrebøker. Virkningene av en anstrengt forsyningskjede har også ført til at leveringene har sunket med 33 %.

Markedsutvikling

Det europeiske markedet vokste med 13 % i de to første månedene i året, påvirket av et stort antall investeringer i infrastruktur og boligbygging, mens Nord-Amerika økte med 20 % takket være høye nivåer innen boligbygging og produksjon i regionen. På grunn av den høye etterspørselen etter forbruksvarer har Sør-Amerika fortsatt sin solide vekst i markedsetterspørselen med en økning på 45 % i forhold til samme kvartal i fjoråret. Alt dette har imidlertid blitt påvirket av en nedgang på 33 % i det kinesiske markedet, primært på grunn av at en kraftig økning i koronatilfeller førte til restriksjoner og nedstengninger over hele landet, men også på grunn av et prispress som spesielt gjelder gravemaskiner. Asia utenom Kina har også blitt negativt påvirket av prisøkninger på maskiner i India relatert til nye utslippsbestemmelser, og har rapportert om et fall på 8 %.

Volvo CE viser solide resultater i utfordrende tider, samtidig som det fortsetter sin utvikling som en bærekraftig leder, ikke bare for selskapet, men for næringen og samfunnet som helhet. Dette kvartalet markerer den vellykkede lanseringen av den første helelektriske maskinen i det asiatiske markedet – den kompakte gravemaskinen ECR25 Electric – nå tilgjengelig for kjøp for kunder i Sør-Korea, og introduksjonen av et skreddersydd CO2-reduksjonsprogram som har som formål å hjelpe kunder å realisere deres unike mål om karbonnøytralitet.

Tabell 1: Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Volvo Construction Equipment's nettosalg for hvert marked, i millioner svenske kroner

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com