Økt salg og lønnsomhet for Volvo Construction Equipment i 4. kvartal 2021

Alle regioner utenfor Kina opplevde en forbedring av både salg og leveranser i siste kvartal 2021 – støttet av en økning i salg av servicer og elektriske kompaktmaskiner på tvers av mange hovedmarkeder.

Til tross for videre nedgang i Kina, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) opprettholdt deres solide vekst med høye infrastrukturinvesteringer, spesielt i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika, samt økte inntekter fra servicene. Fallet i Kina skyldes et mettet gravemaskinmarked etter fjorårets høye salgsnivåer og en generell nedgang i bygg- og infrastrukturinvesteringene i hele regionen.

I 4. kvartal 2021 økte nettosalget med 5 % til SEK 21 812 M (20 810). Justert for valutabevegelser økte nettoomsetningen med 2 %, hvorav nettosalget av maskiner var flatt mens servicesalget økte med 14 %. Primært påvirket av nedgangen i det kinesiske markedet, den globale ordreinngangen falt med 24 % og leveransene falt med 18 % i det siste kvartalet.

Gjennom hele 2021 utgjorde nettosalget SEK 92 031 millioner, en økning fra SEK 81 453 millioner fra i fjor – noe som viser at det globale markedet fortsetter å bedre seg etter forstyrrelsene i 2020. Justert for driftsinntekt økte summen til SEK 12 228 M (10 071), tilsvarende en justert driftsmargin på 13,3 % (12,4 %).

Markedsutvikling

Det europeiske markedet viste en fortsatt solid vekst (27 %) med et høyt nivå innen infrastrukturinvesteringer og en bedring i leiesegmentet. Nord-Amerikas vekst (23 %) ble støttet av investeringer i næringseiendom og sterk boligbygging, mens Sør-Amerikas økning på 65 % i stor grad var drevet av høy etterspørsel etter råvarer. Kina, verdens største marked for anleggsutstyr, rapporterte et fall på 1 %, mens alle andre regioner i Asia, spesielt i Korea og Sørøst-Asia, fortsatte deres stigende markedsutvikling med en økning på 19 %.

En bærekraftig fremtid

På slutten av 2021 ble den første forsendelsen av den 20-tonns elektriske gravemaskinen EC230 for det asiatiske markedet sent fra fabrikken i Sør-Korea, noe som satte nok en milepæl for Volvo CE's elektriske fremtid. Salget av selskapets elektriske kompaktmaskiner, gravemaskinen ECR25 Electric og hjullasteren L25 Electric, fortsatte på tvers av flere hovedmarkeder der Volvo CE leverte 321 av disse maskinene gjennom året. Avsløringen av en ny autonom og elektrisk konsepthjullaster, Volvo LX03, viste også selskapets retning mot avkarbonisering.

“Bransjen fortsetter å bli konfrontert med effektene av den pågående Covid-19-pandemien i kombinasjon med tilleggsutfordringer som transportforstyrrelser, global komponentmangel og en overveldet forsyningskjede,” sier Melker Jernberg, administrerende direktør hos Volvo CE.

“Men takket være det dedikerte arbeidet til mine kolleger, partnere og leverandører har vi fortsatt å levere god lønnsomhet samtidig som at vi tok flere viktige skritt fremover i vår innsats i å lede overgangen til en karbonnøytral byggebransje. Den økte fleksibiliteten, digitaliseringen og innovasjonen på tvers av våre produkter og servicer – for ikke å glemme de strenge målene vi har satt oss om å bygge en bedre verden – har bidratt til en solid ytelse gjennom 2021.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Nettosalg per markedsområde

4. kvartal

Hele året

Mill. SEK

2021

2020

2021

2020

Europa

7 631

6 038

29 524

23 191

Nord-Amerika

4 077

2 814

16 583

13 020

Sør-Amerika

1 138

742

3 951

2 245

Asia

7 269

9 978

36 427

39 095

Afrika og Oceania

1 696

1 239

5 546

3 902

Totalt

21 812

20 810

92 031

81 453

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com