Nye elektrisk oppvarmede screed fra Volvo holder temperaturen oppe på store leggeprosjekter

Faste screed med elektrisk oppvarming har nå blitt introdusert av Volvo Construction Equipment (Volvo CE)for å gjøre større leggeprosjekter enda mer kostnadseffektive og for å øke produktiviteten og effektiviteten til større veiprosjekter.

Med lanseringen av de faste screedene, MB122 og VTD121 Electro Thermo Controlled, for deres store beltegående utleggere, utvider Volvo CE ikke bare deres utvalg av screed, men gir også kundene muligheten til å produsere den finishen de ønsker og nå på kortere tid med mindre innsats.

Takket være deres evne til å produsere hurtig, konsistent og jevnt fordelt varme fra en enkelt kraftkilde, er de nye screedene med elektrisk oppvarming en utrolig bekvem løsning. Takket være en innebygd 55kVA-generator slipper kundene jobben med å etterfylle gassflasker for å varme opp screedet, noe som ville være normalt med de gassoppvarmede screedene. Resultatet er hurtig oppstart, maksimal driftstid og et mer effektivt arbeidsområde.

De faste screedene er nå tilgjengelige til Volvo P6820D ABG, P7820D ABG og P8820D ABG-modellene, og drar nytte av en utvidbar leggebredde på 2,5 - 13 meter. De har blitt designet for å legge alt fra varm asfalt til tørr rullekomprimert betong og sementbundne materialer, helt til jernbaneballast og prosesserte mineralblandinger.

Varmt screed på kort tid

Den nye elektriske oppvarmingsfunksjonen muliggjør en oppstart på bare 40 minutter. Kundene garanteres en rask og effektiv screedoppvarmingsprosess grunnet kombinasjonen av en oppvarmet stamperbjelke og to varmeelementer per screedseksjon for optimalisert varmefordeling, samt presis temperaturstyrt oppvarming med automatisk temperaturjustering og individuelle temperatursensorer per seksjon.

EPM3

Screedets status og drift kan også overvåkes av føreren på utleggeren via kontrollpanelet (Electronic Paver Management, EPM3).

Maksimal forkomprimering

Maksimal forkomprimering

Maksimal forkomprimering er avgjørende for å oppnå en høyere tetthet i den ferdige veibanen, noe som fører til en mer slitesterk vei og reduserte driftskostnader. De nye faste screedene med vibrasjons- og stampefunksjon gir akkurat det – som videre gir den beste leggekvaliteten og høyeste finishen i enhver asfaltering. Med variabel vibrasjonshastighet og justerbare stampeslag, de kan også konfigureres med enkle eller doble stampere.

Volvo's faste screed med vibrasjon og doble stampere er de beste partnerne for legging av tykke lag. Teknologien med doble stampere gir en 5 - 7 % høyere komprimeringsgrad enn med enkeltstampere, og kan oppnå en 98 % Marshall-tetthet, noe som reduserer kravet til valsing og tilknyttede kostnader. Teknologien gir også så god finish som mulig på grunn av mateeffekten til den første stamperen.

Stor fleksibilitet

Med en screedknekkjustering på +4 % til -2 % og forlengerseksjoner kan det legges i en rekke bredder, noe som gir de nye screedløsningene stor fleksibilitet for enhver jobb. Vario-forlengere, med en utvidelsesmulighet på 0,75 m på hver side, lar screedet utvides eller trekkes inn etter behov for å tilpasse seg uregelmessige kanter, mens manuelle eller hydrauliske sideplater (ekstrautstyr) er en funksjon for å kontrollere materialflødet på hver side.

Minimert ståtid

For å sikre minimal ståtid hjelper den nye innebygde diagnosefunksjonen til med å kontrollere tilstanden til varmeelementene og oppdage om og hvor en utskifting er påkrevd. Høy driftstid sikres også med mulighet for et hurtig skifte av screed og et enkelt vedlikehold. Muligheten for enkelt løft av screedseksjonene gis ved hjelp av to sentrale løfteøyer per seksjon, mens en integrert slange- og kabelføring gir en klar vei for monteringen. I tillegg forenkles monteringen og vedlikeholdet ved hjelp hydraulikkoblinger og lettilgjengelige elektriske kontakter, samt servicepunkter og stamperstag som kan nås fra bakkenivået.

 

Den nye innebygde diagnosefunksjonen

Den nye innebygde diagnosefunksjonen.

Et screed for alle jobber

Som med alle screedene fra Volvo drar også disse nye elektrisk oppvarmede løsningene nytte av flere tiår med erfaring og nært samarbeid med våre kunder for å dekke deres behov best mulig.

Når allsidighet er påkrevd, Volvo tilbyr Variomatic-screedene som kan utvides til dobbel grunnbredde.

Flere detaljer om hele utvalget av Volvo CE's screed – inkludert disse nye elektrisk oppvarmede faste screedene – finner du på
Screed for ABG-utleggere-siden.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com