VOLVO CE STYRKES AV SOLID VEKST UTENFOR KINA I 3. KVARTAL

Til tross for en nedgang i salget i Kina forsetter Volvo Construction Equipment (Volvo CE) deres økende lønnsomhet og sterke ytelse i alle andre regioner med en økning i 3. kvartal, 2021.

Volvo CE styrkes av solid vekst utenfor Kina i 3. kvartal

Takket være fortsatt høye investeringer i både rehabilitering av infrastruktur og mer bærekraftige og fremtidsrettede produkter har Volvo CE økt nettoomsetningen med 11 %. Etter flere år med høy etterspørsel etter anleggsmaskiner i Kina har ordrene i markedet der nå gått ned med 26 % ettersom reduksjon i offentlige investeringer har ført til mindre anleggsaktivitet. Dette har blitt mer enn utlignet av en god utvikling i Europa, Nord-Amerika og andre deler av verden. Ordreinngangen er fortsatt stabil på et høyt nivå.

Netto salg i 3. kvartal økte med 11 % til SEK 19 638 M fra SEK 17 619 M i 2020. Etter justering for valutabevegelser steg de også med 11 % i samme periode, hvorav netto salg av maskiner økte med 11 % og salg av service med 13 % – noe som gjenspeiler Volvo CE's økte fokus på service. Justert driftsinntekt utgjorde SEK 2 635 M, sammenlignet med SEK 1 963 M i samme kvartal 2020 og tilsvarende en justert driftsmargin på 13,4 % (11,1 %).

Til tross for en fortsatt økning i interessen for Volvo-merkede produkter i alle andre regioner, forble ordreinngangen i 3. kvartal flat, men fortsatt høy. Sammen med en reduksjon på 9 % i leveransene er dette i stor grad drevet av den plutselige nedgangen i det kinesiske markedet.

Markedsutvikling

På tvers av både de europeiske og de nordamerikanske markedene har etterspørselen forblitt høy – sistnevnte takket være høye infrastrukturinvesteringer og boligbyggingsaktiviteter. Asia, unntatt Kina, viste gode forbedringer, spesielt i Sør-Korea og Sørøst -Asia. Fortsatt usikkerhet på tvers av markedsprognoser er fremdeles betydelig på grunn av manglende evne til å forutsi forsyningskjedens kapasitet og den pågående Covid-19-pandemien.

Melker Jernberg, president hos Volvo CE, sier: “Til tross for utfordringer med forsyning og leveringsbegrensninger, på tvers av hele bransjen, er kraften til Volvo CE som en virkelig global leder tydelig å se i dagens kvartalsresultater. Selv om salget i Kina har falt, har styrken i salget i andre regioner sikret at vi har holdt oss på topp. Dette kvartalet har også vist vårt ledende fokus på bærekraftig energi, med flere spennende lanseringer og arrangementer, som sikrer at vi holder et sterkt fokus på det å bygge en lysere fremtid.”

Med lanseringen av tre nye elektriske kompaktmaskiner, og avdukningen av verdens første prototype av et kjøretøy laget av fossilfritt stål, er Volvo CE nå ikke bare produsenten med det største utvalget av kommersielt tilgjengelige elektriske maskiner, men også et selskap som gjør store fremskritt ved å drive frem mer bærekraftige produkter, servicer og prosesser på tvers av hele forsyningskjeden. I India lanserte selskapet også 16 nye maskiner som alle oppfyller de nye CEV 4-utslippsnormene.

Volvo Construction Equipment's netto salg i millioner svenske kroner (SEK).

Nettosalg per markedsområde Tredje kvartal Første ni måneder
Mill. SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 6 896 5 423 21 893 17 154
Nord-Amerika 3 790 2 969 2 505  10 206
Sør-Amerika 1 282 522 2 813  1 503
Asia 6 417 7 787 29 158 29 117
Afrika og Oseania 1 253 919 3 850 2 663
Totalt 19 638 17 619 70 219 60 642

 

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com