Volvo CE og Volvo Trucks overleverer helelektriske produkter til kunde

Volvo lanserer en ny generasjon med nullutslippsprodukter, og den ledende franske entreprenøren Eiffage har mottatt en helelektrisk Volvo FE Electric lastebil og en Volvo ECR25 Electric kompaktgraver – og blir dermed den første mottakeren av produktene i Frankrike.

Volvo ECR25 Electric kompaktgraver og Volvo FE Electric lastebil

Den 17 desember ble den første leveransen av en elektrisk maskin fra Volvo Construction Equipment og en helelektrisk Volvo FE-lastebil gjennomført i Frankrike, noe som akselererer den langsiktige omvandlingen mot mer bærekraftige transport- og infrastrukturløsninger. 

Mottakeren av de nye produktene – en elektrisk Volvo FE-lastebil, med elektrisk drevet kran, og en Volvo ECR25 Electric kompaktgraver – var den ledende franske entreprenøren Eiffage. Maskinene støtter Eiffage's lavkarbonstrategi og skal arbeide på det ambisiøse Grand Paris Express-prosjektet i den franske hovedstaden. Prosjektet vil gi et omfattende og raskt transportalternativ i den franske hovedstaden og vil tilføre 200 kilometer (120 miles) med nytt spor og 68 nye stasjoner – noe som til slutt vil kunne håndtere to millioner passasjerer om dagen.

Overleveringen av Volvo Trucks' og Volvo Construction Equipment's første helelektriske produkter ble markert med en liten seremoni i Paris. Seremonien ble gjennomført med Benoit de Ruffray, Eiffage's CEO, og representanter fra Volvo Trucks og Volvo CE. Grunnet COVID 19-reisebegrensninger deltok Volvo Group's CEO Martin Lundstedt, Volvo CE's president Melker Jernberg og Volvo Trucks' president Roger Alm digitalt. 

“Innen 2030 ønsker vi at over en tredjedel av maskinene som Volvo Group selger skal være elektriske. Vi kan ikke gjøre dette alene, vi ønsker å gjøre dette sammen med våre kunder, partnere som Eiffage og storsamfunnet”, sier Volvo Group's CEO Martin Lundstedt. “Dagen i dag er en spennende milepæl på reisen mot det å forme fremtidens transport og infrastruktur.”

“Dagens overlevering av den elektriske lastebilen og anleggsmaskinen er starten på en revolusjon innen transport- og infrastrukturløsninger,” bekrefter Melker Jernberg, president hos Volvo CE. “Elektriske maskiner ikke kommer til å forbli et nisjeprodukt. Gjennom de neste årene og tiårene vil de bli den dominerende kilden til lav- eller nullutslippskraft. Når de kombineres med ren energi kan ikke deres potensiale til å støtte klimaendringsmålene, bedre luftkvaliteten og bidra til å bygge den verden vi alle ønsker å leve i undervurderes. Jeg er veldig fornøyd med at vi starter denne reisen med venner som Eiffage.” 

“Støtten fra fremtidstenkende kunder som Eiffage er viktig for den fremtidige utviklingen av bærekraftige transportløsninger. Å holde en tett dialog med kundene betyr at vi alle lærer raskere og sammen kan akselerere den nødvendige overgangen til en fossilfri fremtid,” sier Roger Alm, president hos Volvo Trucks.

Denne første leveransen i Frankrike representerer, både for Volvo CE og Volvo Trucks, et viktig og reelt skritt på vei mot nullutslipp. Takket være deres lave støy- og vibrasjonsnivåer, og ikke mist fraværet av eksosgasser, de elektriske lastebilene og maskinene er godt egnet til å møte de tøffe miljøkravene i urbane områder, i trange rom, eller for spesifikke arbeider. De tilbyr nye muligheter for urbanisering så vel som for infrastruktur.

Lastebilen Volvo FE Electric 6X2 ble bygd på Volvo-fabrikken i Blainville sur Orne i Frankrike. Den vil bli brukt til å levere og samle utstyr og deler for riving av Del 1 – linje 16 og Del T2B av linje 15 i Grand Paris Express-prosjektet. Den vil kjøre rundt 150 km per dag – alle med null utslipp.

Kompaktgraveren Volvo ECR25 Electric vil bli brukt av Eiffage til støtte for riving- og demonteringsaktiviteter, igjen med null CO2-utslipp og kraftig reduserte støy- og vibrasjonsnivåer kontra tradisjonelle dieseldrevne maskiner. 2,5-tonneren har samme ytelse som dens dieseldrevne motstykke, og batteripakken gir fire timers driftstid, avhengig av bruksområde. Volvo ECR25 Electric ble utviklet og bygd på Volvo CE's fabrikk i Belley, Frankrike.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com