Solid resultat i andre kvartal for Volvo Construction Equipment

Volvo CE (Volvo Construction Equipment) har hatt en netto omsetningsøkning på 13 % i 2. kvartal 2021 grunnet økte volumer i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Solid resultat i andre kvartal for Volvo Construction Equipment - 01_2324x1200

Salget tar seg fortsatt kraftig opp etter utfordringene i fjor, og alle markedene har hatt en salgsøkning i forhold til samme periode 2020, bortsett fra Kina, som fikk en liten nedgang til tross for et oppsving gjennom de tre første månedene i dette året. Med forbedret byggeaktivitet, høy kundetillit og økte investeringer i infrastruktur har ordreinngangen også økt med 35 %. Det totale nettosalget i andre kvartal økte med 13 % og utgjorde 25 839 MSEK (22 876 MSEK i 2. kvartal 2020) – støttet av en salgsøkning på 17 % innen servicesegmentet. Justert for valutabevegelser økte imidlertid nettosalget med 21 %. Salget i Asia, inkludert Kina, verdens største anleggsmaskinmarked, forble det høyeste, men hadde allikevel et fall på 12 % som følge av en nedgang i infrastrukturinvesteringene. Asia (unntatt Kina) fortsatte å styrke veksten med forbedringer i alle viktige markeder, inkludert India, Korea og Sørøst-Asia. Justert driftsinntekt ble SEK 3 374 M, litt opp fra 3 108 M i fjor, noe som tilsvarer en justert driftsmargin på 13,1 % (13,6 %).

Takket være bedre utsikter for kundene og øke investeringer i de fleste markeder har ordreinngangen økt med 35 %, med en signifikant økning i ordrene for Volvo-merkede produkter og en noe mer beskjeden, men stabil, ordreinngang for SDLG-merkede produkter, som er påvirket av nedgangen i det Kinesiske markedet. Etterspørselen etter store og mellomstore maskiner holdt seg sterk og er høyere enn for kompaktmaskiner. På grunn av høyere salg i Europa, Nord- og Sør-Amerika, hvorav sistnevnte fikk en 120 % leveranseøkning i forhold til samme periode i fjor, steg de totale leveransene med 5 % i 2. kvartal.

Markedsutvikling

Året frem til mai har nytt godt av høy kundeaktivitet på tvers av alle bransjesegmenter, mer enn positivt påvirket av økende volumer i det europeiske, nord-amerikanske og sør-amerikanske markedet. I Europa fortsatte bedringen i flesteparten av landene og fikk dermed en 30 % økning, målt i enheter, i forhold til samme periode i fjor, mens Nord-Amerika fikk en 35 % økning takket være høy aktivitet innen infrastruktur og boligbygging. Det søramerikanske markedet hadde størst salgsoppsving (71 %) på grunn av økt etterspørsel etter råvarer. Til tross for den sterke starten på året begynte Kina å avta i 2. kvartal, i tråd med synkende offentlige investeringer innen infrastruktur.

Melker Jernberg, President for Volvo CE, sa: “Takket være vårt engasjement for innovasjon og kundesuksess har vi utlignet nedgangen i Kina med en solid økning i etterspørselen i våre andre sentrale regioner i Europa og Nord-Amerika. Opprettholdelsen av en jevn forbedring fra utfordringene i fjor er fortsatt vår høyeste prioritet, men vi har også fortsatt vår innovasjonsreise med en rekke spennende lanseringer dette kvartalet, inkludert vår entré i gravemaskinsegmentet for 50-tonnere og opprettelsen av vårt første dedikerte testlaboratorium for brenselseller.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Nettosalg per markedsområde Andre kvartal Første seks måneder
Mill. SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 7 734 5 254 14 997 11 731
Nord-Amerika 4 418 3 527 8 715 7 237
Sør-Amerika 857 422 1 531 981
Asia 11 421 12 928 22 740 21 331
Afrika og Oceania 1 408 746 2 597 1 744
Totalt 25 839 22 876 50 581 43 023

 

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com