Gode resultater med økning på 23 % i 1. kvartal

Takket være en sterk bedring i andre halvdel av fjoråret, drevet av høyt aktivitetsnivå innen bygg- og infrastruktursegmentet, fikk Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en bred etterspørsel i 1. kvartal 2021, noe som gav en kraftig økning sammenlignet med samme periode i fjor. Ordreinngangen har også steget med 73 %.

Etterspørselen i Kina, verdens største marked for anleggsmaskiner, var sterk grunnet statlige infrastrukturinvesteringer. Sammen med en salgsøkning på tvers av alle globale markeder og segmenter, Kinas investeringer hjalp Volvo CE med å reversere den negative virkningen som Covid-19 hadde hatt i fjor – noe som gav forbedrede økonomiske resultater i 1. kvartal 2021. Leveransene økte også med 53 % i 1. kvartal, drevet av økt salg i alle regioner, igjen med størst økning i Kina.

Gjennom de første tre månedene i 2021 så Volvo CE en netto salgsøkning på 23 % til SEK 24 742 M (SEK 20 148 M i 1. kvartal 2020) – litt høyere enn i samme periode i 2019 før pandemien traff inn. Driftsinntektene på SEK 3822 M steg også, opp fra SEK 2678 M i samme periode i 2020. Inntektene ble positivt påvirket av høyere maskinvolum og kapasitetsutnyttelse i industrisystemet, kostnadsreduksjoner og økte serviceinntekter, noe som ble delvis utlignet av negative blandingseffekter. Dette gjenspeiles i driftsmarginen, som med 15,4 % var opp fra 13,3 % i samme periode året før.

I tillegg til kraftige infrastrukturinvesteringer bidro lave lagernivåer hos forhandlere, og deres behov for å etterfylle lagrene, til en økning i ordreinngangen på 73 % i 1. kvartal 2021. Sammenlignet med den forventede nedgangen og usikkerheten skapt av Covid-19 utbruddet i fjor, økte leveransene på tvers av alle regioner. Etterspørselen etter store og mellomstore maskiner var sterkere enn for kompaktmaskinene.

Markedsutvikling

Til tross for at alle markeder samlet sett viser økt etterspørsel, hadde Europa en treg start på året som følge av Covid-19 begrensninger i viktige markeder som Frankrike og Tyskland, noe som siden har økt på igjen. Mens netto ordreinngang har økt med 87 %, takket være sterkere etterspørsel i kvartalets siste halvdel, har Europas totale markedsutvikling gått ned med 9 %. I Kina steg Volvo CE's markedsutvikling 142 % i årets to første måneder, sammenlignet med de svært lave volumene som følge av Covid-19 i 1. kvartal 2020. Asia (ikke inkludert Kina) har også hatt en positiv start på året med en forbedring på 16 %, spesielt fremtredende i hovedmarkedene, inkludert India, Korea og Sør-Øst Asia. Sør-Amerika er også sterkt opp med 41 % fra i fjor, noe som gjenspeiler økt vareetterspørsel. Mens i Nord-Amerika skaper forventningene om ytterligere statlige investeringer i infrastruktur positiv fremtidstro blant kundene, noe som har gitt en økning på 7 % i forhold til 1. kvartal 2020.

Volvo CE's President, Melker Jernberg sier: “Det er oppmuntrende å se at etterspørselen øker i årets første kvartal, med økt salg på tvers av alle regioner og markeder. Vi har tro på at den tøffeste perioden for våre kunder, ansatte og bransjen i helhet er forbi og at vi nå kan begynne å se høyere aktivitet. I mange land har vi sett økte investeringer i en aldrende infrastruktur, noe vi forventer også vil fortsette inn i fremtiden. Sammen med høy byggeaktivitet i flere andre sektorer driver dette etterspørselen opp etter både nye maskiner og service, noe som gjenspeiles både i leveranser og i ordreinngang, som stiger kraftig gjennom årets første kvartal.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment's nettosalg for hvert marked, i millioner svenske kroner

Nettosalg per markedsområde

Første 3 måneder

 

Mill. SEK

2021

2020

Endre

Europa

7,263

6,477

12%

Nord-Amerika

4,297

3,711

16%

Sør-Amerika

674

559

21%

Asia

11,319

8 403

35%

Afrika og Oceania

1,189

998

19%

Totalt

24,742

20,148

23%

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com