Hvorfor autonom transport først vil skje i steinbrudd og lett gruvedrift

Å skape løsninger som kan maksimere transporteffektiviteten gjennom avansert automatisering er målet for en hel bransje. For Volvo Autonomous Solutions vil det sannsynligvis først skje i de kontrollerte omgivelsene i et steinbrudd eller i en gruve.

Etter å ha utviklet seg jevnt og trutt i over 100 år befinner kjøretøysbransjen seg nå i en tosidig revolusjon: på den ene siden under press for å redusere utslippet ved å lage elektriske kjøretøyer, og på den andre siden, forsøke å finne transportens hellige gral – kjøretøyet/maskinen som ikke trenger en fører. Mens det er gjort store fremskritt innen hybriddrevne og helelektriske kjøretøyer, er det vanskeligere å perfeksjonere en autonom transportløsning.
“Selvkjøring har vist seg å være krevende i bilbransjen fordi de prøver å få autonome kjøretøyer til å fungere overalt og trygt sameksistere med alle livets variabler som biler, lastebiler, sykler, mennesker, hunder, katter etc.,” sier Perjohan Rosdahl, leder for Off-Road hos Volvo Autonomous Solutions. “Å løse alle disse problemene samtidig har vist seg å være en enorm kompleks utfordring, selv for verdens største bil- og teknologiselskaper. Vår tilnærming er å starte i det små, i et lite begrenset miljø, og bygge videre på våre suksesser over tid. En perfekt plass å starte på er i et steinbrudd, som har definerte laste- og tippsoner med korte transportsykluser.”

Start enkelt. Voks derfra

Overgangen til autonome maskiner vil ikke bare dreie seg om å gå fra en maskin med en fører til en maskin uten fører. Autonome maskiner vil kreve automatisering av hele prosessen og en ny måte å se hele operasjonen på. Volvo Autonomous Solutions ble opprettet 1. januar 2020 for å utvikle og kommersialisere autonome transportløsninger for hele Volvo-gruppen.

I tillegg til å tilby tilpassede maskiner fra Volvo-gruppen vil Volvo Autonomous Solutions støtte kunder med løsninger på apparatet rundt de autonome maskinene, som f.eks. infrastruktur, kontrolltårn, reparasjoner og vedlikehold, virtuelle førere og til og med drifte operasjonene dersom det skulle være behov for det. “Det handler like mye om en ny måte å tenke på som om utviklingen av autonome maskiner,” sier Uwe Müller, salg- og markedsføringsleder for Off Road Solutions hos Volvo Autonomous Solutions. “Vi snakker om å automatisere en transportprosess, ikke bare å selge én enkelt maskin. På grunn av det må vi utvikle en helhetsløsning for å håndtere hele prosessen.”

Klargjorte plattformer for autonom driftvolvo-ce-mini-kampanje-hvorfor-autonom-transport-vil-skje-i-steinbrudd_02

Volvo Autonome Solutions arbeider tett sammen med Volvo-gruppens andre forretningsområder, spesielt Volvo Construction Equipment i Off Road-segmentet. Dette sikrer at nye maskiner, enten de er spesielt utviklet for å være autonome – som Volvo's prisbelønte TA-15 dumper – eller tradisjonelt maskinførerbetjent utstyr, benytter de samme autonome plattformene, kodespråk osv. Dette gjør at de kan "snakkes til" på samme måte, i tillegg til å tilby muligheten for enkel oppskalering. Ikke alle maskiner vil være autonome, men det å være 'klargjort for autonom drift' gjør at Volvo Autonomous Solutions kan gjøre standardproduktene til førerfrie maskiner ved å bruke deres egen autonome drivsats.

Steinbrudd og gruver

“For å redusere kompleksiteten må vi standardisere prosessen så mye som mulig,” sier Müller. “I steinbrudd kan vi gjøre dette siden det er et begrenset område, er sterkt regulert og er lettere å skille ut den autonome transporten fra andre prosesser, som f.eks. lasting og tipping, der selve prosessen er enkel og repeterende.”
“Vi starter forsiktig med mindre komplekse oppgaver og vil bygge videre på våre suksesser,” sier Rosdahl. “Med de riktige samarbeidspartnerne kan neste trinn være underjordisk gruvedrift og tunneldrift – autonome maskiner (spesielt elektriske) fungerer like godt i mørket som i lyset, og det er bra å fjerne mennesker så mye som mulig fra disse farlige stedene. Derfra kan vi fokusere på store masseforflyttingsprosjekter der flere variabler må håndteres – etterhvert som teknologien våres blir mer integrert over tid.”
Forbedret prosessoptimalisering, redusert energiforbruk og forbedret sikkerhet er bare tre av fordelene med autonome maskiner. Det er mange R&D-utfordringer som skal overvinnes – og det vil skje. Men det vil ikke være én teknisk innovasjon som utgjør gjennombruddet – som krever endringer i lovgivningen og et nytt tankesett om hvordan hele prosessen kan driftes mer effektivt. Uten tvil, autonome løsninger kommer, og de vil være forstyrrende for dagens forretningsmodeller.

volvo-ce-mini-kampanje-hvorfor-autonom-transport-vil-skje-i-steinbrudd_05

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Anna Arbius

Leder for Marketing & Communication
Volvo Autonomous Solutions
e-post: anna.arbius@volvo.com