Banebrytende elektrohydraulisk løsning som forbedrer anleggsmaskinenes drivstoffeffektivitet betydelig

Volvo Construction Equipment og finske Norrhydro har utviklet en digital hydraulisk aktuator som øker produktiviteten samtidig som den radikalt reduserer drivstoffkostnadene og CO2-utslippene i bruksområder innenfor anleggsbransjen. Hvis utbredelsen blir stor kan den hjelpe bransjen med å oppfylle deres bærekraftsambisjoner, samtidig som den forbedrer maskinens ytelse.

Volvo EC300E – 30 tonns gravemaskin benyttet som testrigg

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) arbeider for en bærekraftig fremtid – oppnådd gjennom intern utvikling og eksternt partnerskap. Som en del av denne strategien utvikler Volvo CE, i samarbeid med finske Norrhydro, en ny teknologi som kan revolusjonere maskinens hydrauliske ytelse. Når den kommersialiseres forventer man at de potensielle kunde- og klimafordelene er radikale – med vesentlig økt drivstoffeffektivitet og redusert CO2-utslipp. 

Mens alle detaljer om den revolusjonerende teknologien voktes nøye, benytter det Norrhydro-patenterte systemet, NorrDigiTM, en digital hydraulisk aktuator med flere kamre som forbedrer systemeffektiviteten så mye at noe av maskinens hydraulikksystem kan fjernes eller reduseres. Den fjerner behovet for en hydraulikksentral – hovedkomponenten i et tradisjonelt hydraulikksystem – sammen med overdimensjonert pumpekapasitet, rør og slanger. Den bruker mindre energi og åpner for å redusere motorkapasiteten. 

'Den fjerner behovet for en hydraulikksentral – hovedkomponenten i et tradisjonelt hydraulikksystem.'

 
De pågående valideringene av løsningen har vist både effektivitetsforbedring og økt maskinproduktivitet. Med redusert karbondioksidutslipp oppnår man et radikalt kutt i maskinens karbonavtrykk. Volvo CE og Norrhydro har inngått en flerårig avtale der Volvo CE vil fortsette å utvikle teknologien i samarbeid med Norrhydro, for deretter å ta sikte mot implementering i maskiner. Volvo CE har eksklusive rettigheter til bruk av patentet i deres produkter under utviklingsprosessen.

Smarte sylindre

I motsetning til tradisjonelle sylindre med to kamre – et som skyver, et som trekker – bruker den digitale hydrauliske aktuatoren fire kamre som kan kobles inn i opptil 16 forskjellige permutasjoner, avhengig av kraften som kreves av den ønskede operasjonen. “Det er litt som en 16-trinns lineær transmisjon,” sier Peter Stambro, Vice President Business Development hos Norrhydro. “Flerkamrede sylindre har eksistert en stund, men det som gjør våre så eksepsjonelle er måten de styres på av de avanserte elektroniske styresystemene, der komplekse algoritmer og høy beregningshastighet tillater øyeblikkelig respons, samtidig som at man bare bruker en brøkdel av energien som en tilsvarende operasjon ville ha brukt med et tradisjonelt system.” 

“Dette er et godt eksempel på hvordan partnerskap med eksterne eksperter kan akselerere vår egen bærekraftsreise gjennom teknisk innovasjon,” sier Thomas Bitter, teknologisjef hos Volvo CE. “Forskningen så langt viser at systemet har størst fordeler i større maskiner – med tanke på gravemaskiner gjelder det de over 30 tonn. Uansett, teknologien kan i fremtiden også kunne benyttes i elektriske maskiner, der systemets høye hydrauliske virkningsgrad effektivt vil kunne forlenge batteriets levetid og driftsvindu,” avslutter Bitter. 

'I elektriske maskiner....vil teknologien effektivt forlenge batteriets driftstid og driftsvindu.'

Forsøk i felt

Med en 30 tonns Volvo EC300E beltegraver som testrigg har den revolusjonerende teknologien bestått første konsept- og holdbarhetstest. Prosjektet går nå over i en fase der teknologien testes ut i felt under virkelige driftsforhold hos utvalgte kundepartnere. Det forventes at det revolusjonerende systemet vil bli tilbudt på selskapets gravemaskiner senest i 2024. 

“Å kunne utvikle denne radikale teknologien i samarbeid med en ledende anleggsmaskinprodusent gir mange fordeler, blant annet den reduserte tiden det tar å nå markedet ved kommersialisering av produktene,” sier Yrjö Trög, administrerende direktør hos Norrhydro. “Vi vil investere flere millioner euro i et nytt produksjonsanlegg for å støtte lanseringen, og jeg ser frem til markedsintroduksjonen av NorrDigiTM-systemet sammen med Volvo CE.,”

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Salgsregion Europa / Internasjonal

E-post: anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10

London

Tel: +44 7733350307

E-post: osullivan@se10.com