2019 ser fortsatt sterk utvikling i Volvo CE

Økende markedsandeler i Kina og solid etterspørsel i Nord-Amerika og Europa bidro til 5 % økning i salget gjennom hele året.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) fikk et sterkt resultat i 2019 og leverte rekordhøye finansresultater i et stadig voksende markedsandel i verdens største anleggsmarked; Kina. Totalt sett gjennom året hadde selskapet en økning på 5 % til tross for en svak salgsnedgang i fjerde kvartal.

I 4. kvartal 2019 sank nettosalget med 3 % til SEK 19 716 M (20 323). Driftsinntektene utgjorde 1931 M SEK (2157), tilsvarende en driftsmargin på 9,8 % (10,6). Inntjeningen ble positivt påvirket av valutabevegelser, til en verdi av SEK 113 M.

For hele året økte nettosalget med 5 % til SEK 88 606 M (84 238). Justerte driftsinntekter økte til SEK 11 910 M (11 306), tilsvarende en driftsmargin på 13,4 % (13,4).

Markedsforhold

Etterspørselen i Europa økte i fjerde kvartal og var opp 6 % ved utgangen av november, hjulpet av fortsatt vekst i Tyskland, Italia, Frankrike og Russland. Nord-Amerika steg også med 6 % i samme periode i 2018, hjulpet av større etterspørsel etter større maskiner, mens Sør-Amerika hadde en fremgang på 17 %, hovedsakelig drevet av vekst i Brasil. Foruten Kina sank de asiatiske markedene med 11 % sammenlignet med i fjor. Selve det kinesiske markedet fortsatte å vokse, og var opp 8 %, med økt etterspørsel for både gravemaskiner og hjullastere.

Ordre og leveranser

I 4. kvartal 2019 erfarte Volvo CE en økning i netto ordreinngang på 6 %, hovedsakelig drevet av god etterspørsel etter SDLG-merkede maskiner i Kina og Russland. Ordreinngangen i Europa falt med 5 %, til tross for en sterk økning i Russland. Takket være forhandlere som fylte opp lagrene på nytt, økte Nord-Amerika ordreinngangen med 40 %. I Asia (unntatt Kina) ble ordreinntaket redusert med 17 %, mens det i Kina steg med 14 %. Volvo CE fortsetter å ta markedsandeler for både hjullastere og gravemaskiner i Kina.

Leveransene økte med 4 % i løpet av fjerde kvartal 2019, igjen styrket av høyere volum i Kina og Russland på SDLG-produkter.

“2019 var nok et år med god ytelse på flere nivåer,” sier Melker Jernberg, President for Volvo CE. “Vi tok markedsandeler i kategorien “store maskiner” i Nord-Amerika og i Europa, og vi fikk god utvikling i salg, driftsinntekter og kontantstrøm. Asia har hatt sine utfordringer, men i Kina opplevde vi økende markedsandeler innen store gravemaskiner og hjullastere, noe som er godt å se.”

I februar 2020 vil Volvo CE begynne å ta i mot ordre for både elektriske kompaktlastere og kompaktgravere. Serieproduksjon er planlagt i 3. kvartal 2020.

Nettosalg per markedsområde
4. kvartal
Hele året
 SEK M
 2019 2018  2019  2018
Europa 6791  6729  30 300  27 291
Nord-Amerika
 3300  3836  17 404  15 575
Sør-Amerika
 617  605  2532  2304
Asia  7930  7571  33 932  33 781
Afrika og Oseania
 1078  1581  4437  5287
Totalt  19 716  20 323  88 606  84 238

Tabell 1: Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com