Volvo Construction Equipment ser en salgsoppgang på 27 % i 2018

Støttet av et fjerde kvartal der omsetningen økte med 21 %, samt med en leveranseøkning på 24 %, Volvo Construction Equipment kunne avslutte sitt sterkeste år noensinne etter god etterspørsel fra alle større regioner og industrisegmenter.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) avsluttet 2018 sterkt og leverte ikke bare sitt beste årsresultat, men bidro også til å hjelpe Volvo Group til å oppnå rekordresultater. Vekst i både maskin- og servicevirksomhet, og økt etterspørsel fra anlegg, infrastruktur og gruvedrift innen alle større markeder, bidro til at Volvo CE leverte sterke forbedringer innen salg, driftsinntekter og ordreinngang.

I 4. kvartal 2018 økte nettosalget med 21 % til SEK 20 323 M (16 730). Driftsinntektene steg med 19 % og utgjorde 2 157 M SEK (1 920), tilsvarende en driftsmargin på 10,6 % (10,9). Resultatet ble positivt påvirket av økt salg, som delvis ble motvirket av høyere produksjonskostnader og salgskostnader. 

For hele året økte nettosalget med 27 % til SEK 84 238 M (66 313). Justerte driftsinntekter økte til SEK 11 306 M (7 917), tilsvarende en driftsmargin på 13.4 % (11.9). 

Markedsforhold

Etterspørselen i Europa bedret seg i fjerde kvartal og hadde steget med 12 % innen utgangen av november, godt hjulpet av sterk vekst i Russland, og moderat vekst i Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland. Nord-Amerika steg med 16 % over den samme perioden i 2017, hjulpet av økt etterspørsel etter gravemaskiner (kompaktgravere opp 10 %, større gravemaskiner opp 23 %), mens Sør-Amerika hadde en bedring på 20 %, opp fra lave nivåer i 4. kvartal 2017 og drevet hovedsakelig av vekst i Brasil. Bortsett fra Kina, steg de asiatiske markedene med 11 % sammenlignet med i fjor, godt hjulpet av en bedring i India. Det kinesiske markedet steg også og vokste med 35 % over 2017, drevet av større etterspørsel etter gravemaskiner (kompakt og generelt) og hjullastere. 

Ordre og leveranser

I 4. kvartal 2018 erfarte Volvo CE en økning i netto ordreinngang på 9 %, hovedsakelig drevet av sterk etterspørsel etter SDLG-merkede maskiner i Kina. Ordreinngangen i Europa økte med 2 % sammenlignet med samme periode i 2017. I Nord-Amerika ble ordreinngangen redusert med 24 % på grunn av lavere ordrer på mellomstore og store maskiner etter en sterk etterspørsel i 3. kvartal og en spesielt sterk periode i tilsvarende kvartal 2017 (som hadde en økning i ordreinngangen på 86 %). I Asia økte ordreinngangen med 26 %, mens den i Sør-Amerika sank med 5 % og 22 % i Afrika og Oseania.

Leveransene økte med 24 % gjennom perioden, igjen økt av høyere volumer i Kina på SDLG-produkter, og god vekst i alle større regioner.

"2018 var et rekordår for Volvo CE, drevet av god etterspørsel fra alle større regioner innen bygg, infrastruktur og gruvesektorer", sier Melker Jernberg, president for Volvo Construction Equipment. "I fremtiden ser vi ytterligere potensial i å øke volumfleksibiliteten i forsyningskjeden for å forbedre kvaliteten og for å øke servicevirksomheten. En enda sterkere servicevirksomhet betyr at vi kan gi bedre støtte til våre kunder, og bedre kunne balansere konjunktursvingningene innen salg av anleggsmateriell."

I løpet av året fortsatte Volvo CE sin søken for å utvikle nestegenerasjonsløsninger og fremme sin posisjon innen elektrifisering, automatisering og tilkobling. Selskapet demonstrerte elektriske maskinprototyper i 2018, og over en 10-ukers prøveperiode testet Volvo og Skanska det nye "Electric Site"-konseptet. Det er basert på autonome, elektriske og tilkoblede Volvo-maskiner som arbeider i et steinbrudd. Resultatene viste at Electric Site kan levere betydelige reduksjoner i karbonutslipp og førerkostnader.

I begynnelsen av 2019 annonserte Volvo CE at de vil slutte å levere mindre dieseldrevne kompaktmaskiner til fordel for helelektriske maskiner.