Volvo CE økte salget med 10 % i andre kvartal

Markedsvekst i Europa og Nord-Amerika hjelper Volvo Construction Equipment med å levere solide salg, inntjeninger og leveranseforbedringer i løpet av andre kvartal i 2019.

Forbedringer de europeiske og nordamerikanske hovedmarkedene, kombinert med et sterkt fokus på deres servicevirksomhet, volumfleksibilitet i industrisystemet og stram kostnadskontroll hjalp Volvo Construction Equipment (Volvo CE) med å oppnå et generelt godt resultat i andre kvartal 2019.

Nettoomsetningen i andre kvartal økte med 10 % og utgjorde 26 814 MSEK (24 403 MSEK i 2. kvartal 2018). Driftsinntektene fortsatte sin bane oppover til 4 153 M gjennom perioden, opp fra 3 675 M som ble rapportert i samme periode året før, tilsvarende en driftsmargin på 15,5 % (15,1 %).

Ordreinngangen i andre kvartal 2019 økte med 6 %, SDLG-merkede produkter økte med 28 %. Ordreinngangen var spesielt sterk i Kina, opp 21 %, og var sterkt drevet av høy etterspørsel etter SDLG-merkede gravemaskiner og hjullastere. Leveransene steg med 12 % gjennom perioden, igjen drevet av vekst i Kina og stabil etterspørsel i Europa og Nord-Amerika.

Markedsutvikling

Andre kvartal 2019 hadde vekst i Europa og Nord-Amerika, med en liten nedgang i Asia (unntatt Kina). I perioden frem til mai steg etterspørselen etter anleggsmaskiner i Europa med 5 % sammenlignet med samme periode året før, mens etterspørselen etter rammestyrte dumpere presset det Nord-Amerikanske markedet opp 7 %. I Sør-Amerika økte etterspørselen med 6 % mens Asia (unntatt Kina) sank med 11 % sammenlignet med året før. I det kinesiske markedet økte etterspørselen med 8 % takket være veksten i kompaktgraversegmentet.

“Volvo CE fortsatte i samme retning med økt salg og forbedret lønnsomhet i andre kvartal,” kommenterte Melker Jernberg, administrerende direktør hos Volvo CE. “Volumfleksibilitet i industrisystemet og stram kostnadskontroll vil forsette å være i fokus i årets andre halvdel.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Nettosalg per markedsområde

Mill. SEK Andre kvartal   Første seks måneder  

2019 2018 2019 2018
Europa  8 788 7 752  16 881 14 351
Nord-Amerika  5 621 4 463  10 547 7 896
Sør-Amerika  666 603  1 212 1 118
Asia  10 485 10 394  19 864  19 485
Afrika og Oseania  1 253 1 191  2 464 2 466
Totalt  26 814 24 403  50 968 45 317