Volvo CE kjøper opp ombyggingsspesialisten CeDe

Oppkjøpsavtale med svensk ombyggingsspesialist er undertegnet.

Volvo CE aquires CeDe group

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har kunngjort at de vil kjøpe opp CeDe Group som er spesialister innen påbygg og ombygging av maskiner for spesielle bruksområder. Kjøpssummen er ikke avklart enda. CeDe Group er lokalisert i Malmö, Sverige, og avtalen – som forventes å tre i kraft innen midten av mars – vil inkludere deres teknologi, kundebase, andre eiendeler og ansatte på rundt 45 heltidsansatte. Ettersom det årlige produktvolumet er relativt lavt vil ikke avtalen ha vesentlig effekt på Volvo CE's inntekt eller økonomiske posisjon.

CeDe Group har et godt rykte i Skandinavia som en lavvolums utstyrstilpasser og ombygger for gruve- og anleggsmaskiner som benyttes innenfor spesielle bruksområder. Med flere ledende OEM-kunder i deres kundebase, inkludert Volvo CE og deres forhandlere, omfatter utstyrstilpasningene også utvikling av nye lastesystemer for dumpere (f.eks. vanntanker, drivstofftanker og avfallskontainere.), konvertering av hjulgravere for jernbanedrift, samt konvertering av maskiner til underjordiske bruksområder o.l.

Selskapet ble stiftet i 2000 og kan spore røttene tilbake til Volvo's opprinnelige gravemaskinvirksomhet – Åkerman.

Styrket og uavhengig spesialist

Under Volvo CE's eierskap er visjonen at CeDe skal forbli en smidig og frittstående virksomhet. Volvo CE vil stille sin betydelige kompetanse til selskapets rådighet og tilføre flere ressurser for å utvide markedsspekteret og kundebasen som skal til for å bli en europeisk markedsleder innenfor dette spesialiserte feltet. En styrket partner vil også støtte Volvo CE's mål om å utvide deres produkttilbud innen nye segmenter og bruksområder, samt tilby en partner som kan levere lavvolums prototyper og småskalaproduksjon. Selskapet vil fortsette å tilby og utvide sine ingeniørtjenester til andre enn Volvo CE's kunder.

“Dette oppkjøpet gjør en forskjell innenfor en rekke strategiske nivåer,” forteller Volvo CE's administrerende direktør; Melker Jernberg. “CeDe har allerede bevist at de har et dyptgående teknisk talent når det gjelder det å tilpasse våre maskiner til spesielle bruksområder. Det tette forholdet vil gi Volvo CE muligheten til å utvide sitt produktspekter samtidig som at CeDe øker muligheten til å ekspandere til nye markeder og segmenter, både hos Volvo CE og hos andre OEM-kunder.”

CeDe Group's leder Krister Johnsson er enig og sier: “Vi er svært fornøyde med å bli en del av Volvo CE's familie. Med vårt allerede lange og gode forhold til Volvo CE, samt dype forståelse av deres produkter, er vi glade for muligheten til å utvikle våre tjenester og markedsspekter.”