De tre viktigste "Rød-flaggene" å være obs på

Å koble maskinene dine til nettet er et vesentlig skritt mot å redusere de totale eierkostnadene. Innsikten fra dataene gjør deg i stand til å finne forbedringsmuligheter og sette deg mål for videre fremdrift i de områdene som vil ha størst innvirkning på den samlede lønnsomheten. Men hvor skal du begynne? Her er de tre hovedvarslingene som kan være årsaken til at maskinene dine ikke har oppnådd lavest mulig TCO (totale eierkostnader).

1. Maskinene dine venter mye eller har mye tid på tomgang

Hvis, for eksempel, en kunde har 637 timers ventetid, delt på 40 arbeidstimer per uke, vil det tilsvare 16 ukers produksjonstid. Det er mye bortkastet tid som ellers kunne ha blitt brukt på produksjon og inntjening – og latt drivstoffutgifter, vedlikeholdskostnader og maskinførerlønn stå for seg selv! Høy tomgangsandel eller mye venting betyr at størrelsen og kapasiteten på maskinene på arbeidsplassen ikke er tilpasset målet angående tonn per time og kostnad per tonn. Ved hjelp av verktøy, som f.eks. SiteSim, kan Volvo CE beregne det ideelle oppsettet, inkludert rutene maskinførerne skal kjøre for å forbedre produktiviteten og vesentlig redusere de totale eierkostnadene.

2. Drivstofforbruket er svært høyt

Mye tomgang og ventetid er en årsak til unødvendig drivstofforbruk. En annen er ineffektiv betjening. Førere som er for tunge på gasspedalen og kjører rykkete vil kaste bort en mengde penger på unødig drivstofforbruk. Føreropplæring vil hjelpe maskinførere med å utvikle en følelse for hvor mye kraft som trengs – samtidig som at man unngår å spinne med dekkene. Selv erfarne maskinførere vil kunne dra nytte av et kurs, som for eksempel Volvo EcoOperator-kurset, som hjelper deltakerne med å planlegge arbeidet på den smarteste måten og få mest mulig ut av de nyeste effektivitetsforbedrende funksjonene til de nye Volvo-maskinene. Enhver investering i føreropplæring lønner seg ganske snart siden all drivstoffbesparelse legger seg rett på bunnlinjen.

3. Det er mange driftsatferdsvarslinger

Driftsatferdsvarlinger kan være alt fra å ruse motoren for mye, bruke feil arbeidsmodus, eller til og med betjene maskinen på en uforsvarlig måte. I tillegg til å redusere drivstoffkostnadene kan føreropplæring også bidra med å redusere slitasjen og maskinskader. Volvo og deres forhandlerne tilbyr en rekke føreropplæringsløsninger på ulike nivåer for å undervise maskinførere i hvordan man arbeider med maskin på den mest effektive og jevne metoden – noe som vil føre til en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnadene over tid.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com