Stage V: Optimalisert for morgendagen

Volvo Construction Equipment introduserer Stage V-kompatible motorer på Bauma Munich.

Volvo CE will be delivering maximum power and performance with new engine technology

Motor- og anleggsmaskinprodusenter står overfor sin tøffeste utslippsutfordring med innføringen av den nye utslippreguleringen EU Stage V, som trer i kraft denne måneden. Volvo CE vil levere maksimal kraft og ytelse med den nye motorteknologien som betyr et skritt videre mot en mer bærekraftig morgendag.

Stage V introduserer nye grenseverdier for partikkelantallet (PN) og gjelder for alle motorer på mellom 19 kW og 560 kW, noe som krever at et dieselpartikkelfilter (DPF) er en del av EATS-systemet på motoren. I tillegg vil det bli økt fokus på utslipp under drift av maskinen.

For motorer med effektområde som er større enn 130 kW, og mindre enn 56 kW, ble lovgivningen innført 1 januar 2019. Men for motorer med effektområde på mellom 56-130 kW, vil lovgivningen tre i kraft et år senere - 1 januar 2020. Volvo CE er allerede foran skjema siden selskapet tok beslutningen om å introdusere Stage V-motorer på tvers av begge effektområdende så tidlig som i begynnelsen av dette året.

Mats Andersson, direktør for markedsføring og salgsstøtte i salgsregionen EMEA, hos Volvo CE, sier: "Produsentene er under økt press for å sikre at motorene overholder de strengeste utslippsstandardene, og den nye EU-lovgivningen er så langt den hardeste. Men med den raske introduksjonen av Stage V-kompatible motorer, har Volvo CE vist at de alt nå har til hensikt å bygge en mer bærekraftig fremtid for sine kunder."

Den sofistikerte Stage V-serien har ikke bare blitt bygd for å oppfylle de strenge kravene, men også for å gi en rekke fordeler til OEM-aktører og maskinførere. Disse inkluderer:

  • Produktivitet: kraftoptimalisering for å maksimere bruken og gi god avkastning.
  • Driftstid: sikre at motoren er robust, pålitelig og enkel å vedlikeholde.
  • Eierskapskostnad: minimere drivstofforbruket og vedlikeholdskostnadene.
  • Bærekraft: redusere utslippene for bedre miljøvern og overholdelse av lovverket.

Løsningen vil stort sett være den samme som til eksisterende Stage IV-motorer, bortsett fra at det nå kreves et dieselpartikkelfilter på maskiner som har motorer på mellom 19-36 kW.

Det avanserte systemet har gjennomgått omfattende tester under de mest krevende driftsforhold for å sikre at det tilfredsstiller kundenes behov, både for i dag og for morgendagen. Det nye og forbedrede systemet har en ladeluftkjøler som kjøler innsugsluften for bedre effektivitet, og enten en turbolader med variabel geometri (VGT), designet for å optimalisere forholdet mellom luft/drivstoff ettersom driftsforholdene endres, eller en turbolader med fast geometri og wastegate (WG). Et dieselpartikkelfilter er konstruert for å fjerne dieselpartikler eller sot fra eksosen til en dieselmotor, mens en dieseloksidasjonskatalysator (DOC) tjener til å oksidere hydrokarboner og karbonmonoksid til karbondioksid og vann.

Passiv regenerering av etterbehandlingssystemet eliminerer ikke-planlagte stanser under drift. Gjeldende tester viser at det ikke er behov for stillestående regenerering under normale driftsforhold; eksostemperaturen holdes automatisk på et optimalt nivå.

Til slutt reduserer EGR-funksjonen – enten kjølt eller ukjølt – utslippene ved å resirkulere en del av eksosgassen tilbake til motoren.

Med høyfokus på drivstoffeffektivitet og maksimal driftstid kan Volvo CE's kunder være sikre på at deres maskiner oppfyller de strengeste utslippskravene og har blitt fullt ut optimalisert for morgendagens behov.

Volvo CE bruker den nyeste teknologien på tvers av Volvo Group for å betjene sine kunder på beste måte. OEM-aktører og maskinførere kan også være sikre på at deres behov vil bli møtt gjennom selskapets globale servicenettverk.