Salget opp 15 % i Volvo CE's første kvartal

Vekst innenfor de fleste store markeder bidro til at Volvo Construction Equipment leverte et solid første kvartal 2019, med en oppgang på 15 % og en lønnsomhet på 26 %.

Stabile markedsforhold i de fleste regioner bidro til å drive Volvo Construction Equipment (Volvo CE) til solide resultater i første kvartal 2019, og selskapet hadde god vekst innen salg, lønnsomhet og maskinleveranser. 
I løpet av de første tre månedene i 2019 hadde Volvo CE en netto salgsøkning på 15 %, til SEK 24 155 millioner (SEK 20 914 millioner i Q1 2018). De gode salgstallene, i tillegg til forbedrede priser og produktmiks, bidro positivt til driftsresultatet, som økte til 3 646 millioner kroner, opp rundt en fjerdedel (26 %) sammenlignet med 2 888 millioner kroner i første kvartal 2018. Dette ble reflektert i driftsmarginen, som også hadde en sterk forbedring, på 15,1 %, sammenlignet med 13,8 % i samme periode året før.
Leveransene økte også med 5 % gjennom perioden til 23 139 maskiner, sammenlignet med 22 102 maskiner i første kvartal 2018.

Markedsutvikling

De store globale markedene i Europa og Nord-Amerika kunne begge erfare vekst i første kvartal på henholdsvis 3 % og 4 % under de to første månedene av året. Det europeiske markedet ble drevet av god etterspørsel fra Tyskland, Storbritannia og Italia, mens veksten i Nord-Amerika økte grunnet økt etterspørsel etter store hjullastere, veibyggingsmaskiner og rammestyrte dumpere. Et Brasil i bedring bidro til at etterspørselen i Sør-Amerika økte med 5 % under første kvartal, mens Asia (ikke inkludert Kina) falt 4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig hadde Kina sterkere etterspørsel enn forventet, og fikk en økning på 23 % sammenlignet med første kvartal i 2018. 

“Det globale markedet for anleggsmaskiner forble bra i første kvartal,” kommenterte Volvo CE's Direktør Melker Jernberg. "Vi klarer å håndtere volumøkningene, og den gode kostnadskontrollen bidrar til solide driftsinntekter og en god driftsmargin.”

Tabell 1: Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Nettosalg per markedsområde

Første 3 måneder

Mill. SEK 2019 2018 Endre
Europa 8 092 6 599 23%
Nord-Amerika 4 926 3 433 43%
Sør-Amerika 546 516 6%
Asia 9 379 9 091 3%
Afrika og Oceania 1 211  1 275 -5%
Totalt 24 155 20 914 15%