Rapporter viser vei for større maskineffektivitet

Det nyeste tilskuddet til Volvo Construction Equipment's Insight Reports lover kundene innsikt for bedre å kunne håndtere maskinparken og dermed øke effektiviteten på arbeidsområdet.

Volvo Services Insight Reports

Volvo Construction Equipment fortsetter å maksimere effektiviteten på arbeidsområdet for sine kunder med lanseringen av Productivity Report, en ny analysetjeneste for maskinparken som er utviklet for å overvåke produksjonen og for å gjøre det enkelt å redusere kostnadene per tonn.

Telematikkdata kan være en effektiv måte å forbedre både effektiviteten og driftstiden til maskinparken din på, men for stor datamengde kan hindre deg i å se informasjonen som virkelig betyr noe. Sammen med Fuel Efficiency Report, lansert i 2016, Volvo ACTIVE CARE Report (også kjent som Health Report) og Summary Report, lansert i 2018, forsterker de siste rapportene selskapets engasjement om å hjelpe kundene med å styre driftskostnadene sine mer effektivt. Med den nye Productivity Report har Volvo CE samlet alle de fire verktøyene i en paraplypakke – kalt Insight Reports. Med en rekke analyser å velge mellom kan kundene tilpasse hver rapport slik at den passer til deres individuelle forretningsstruktur og dermed øke lønnsomheten.

Maskindataene overføres ved hjelp av telematikk, og Insight Reports identifiserer forbedringsområdene. CareTrack-telematikksystemet setter automatisk sammen tusenvis av maskindatapunkter til de ferdige rapportene, som deretter sendes per e-post til kunden på ukentlig eller månedlig basis. Ved å samle inn detaljerte data og presentere dette i et lettforståelig format, vil kundene bruke mindre tid på å grave seg gjennom kompleks maskininformasjon og mer tid fokusert på driften. Ved hjelp av innsikten og maskindataene får kundene muligheten til å forstå hvordan maskinene blir brukt, og kan dermed ta informerte beslutninger som forbedrer lønnsomheten.

Volvo Services Insight Reports

Valg av riktig rapport

Den nyinnførte Productivity Report viser hvor mange tonn materiale som har blitt håndtert eller flyttet, og hjelper kundene med å få kontroll over driftskostnadene, samt bli bedre informert før anbudsregning. Tilgjengelig på Volvo's hjullastere og rammestyrte dumpere som er utstyrt med On-Board Weighing – rapporten gjør det enkelt å måle produksjonen og gjøre de nødvendige tiltakene som skal til for å redusere kostnadene per tonn. Ved å kombinere både produktivitetsdata og forbruksdata gjør rapporten det enkelt å måle effektiviteten takket være data som; totalt antall tonn håndtert per liter, drivstoffkostnader per tonn eller nyttelastutnyttelse.

Fremhever maskintilstanden – Volvo ACTIVE CARE Report er ment for å redusere ikke-planlagt ståtid og reparasjonskostnader. Den inneholder data som tekniske alarmer og driftsatferdsvarslinger, og anbefaler tiltak som reduserer unødvendig belastning på maskinen. Ved å analysere tilfeller av misbruk kan kundene diagnostisere problemene tidligere og gjennomføre korrigerende tiltak for å beskytte maskinparken deres. Med riktig diagnoseinformasjon levert direkte i inn-boksen hver uke har kunden nøkkelen til forbedring av driftsrutiner og til å unngå de kostbare og tidkrevende konsekvensene som et havari innebærer.

Designet for å hjelpe kundene med å redusere drivstofforbruket – som er den største driftskostnadsfaktoren – tilbyr Fuel Efficiency Report en helhetlig oversikt over maskinparkens effektivitet. Rapporten identifiserer maskiner som ikke blir hensiktsmessig brukt, og markerer enheter som kan føre til unødvendige drivstoffutgifter. Rapporten kan også brukes til å spore fremdriften mot forretningsmål med opptil åtte KPI'er i henhold til individuelle virksomhetsstrukturer, samt kan inneholde budsjetterte drivstoffutgifter for å forutsi potensielle kostnader og besparelser.

Nøkkelinformasjon knyttet til helsen, drivstoffeffektiviteten og produktiviteten for en maskinpark presenteres i Summary Report, noe som gir kundene muligheten til å få oversikt og identifisere trender. Eventuelle problemer som krever tiltak, er flagget, og dette gir kundene mulighet til å forbedre driftsrutiner, implementere nye måter å arbeide på og å gripe tak i problemer før det oppstår ståtider.

Insight Reports lar kundene forbedre driftstiden, effektiviteten og produktiviteten til sine Volvo-maskiner. Data er også tilgjengelig i Excel- og CSV-formater dersom kundene ønsker å eksportere dataene for videre analyse.

Løpende støtte

Med en rekke konsulentservicer, inkludert Fuel Advice og Operator Training, kan kundene få ekspertråd fra deres Volvo-forhandler og utvikle en plan for å øke effektiviteten på arbeidsområdet.