Invester litt for å spare mye med Volvo Active Care

Aram Ibrahim, direktør for EMEA's produktsupport, forteller om Volvo Active Care og hvorfor tjenesten er så viktig for maskinens driftstid.

Hva er Volvo Active Care?

Volvo Active Care er en overvåkningstjeneste. Vi overvåker maskinene ute i felt fra vårt Uptime Center gjennom Volvo's telematikksystem; CareTrack.

Vi kan eksternt se hvordan maskinene yter og overvåke eventuelle feilkoder eller alarmer som måtte oppstå. Dersom det er en alvorlig feil som kan føre til et havari, oppretter vi en sak, ringer maskinens nærmeste forhandler og foreslår et tiltak som forhandleren kan videreformidle til kunden. For våre kunder i EMEA kobles forhandlerne sammen slik at de kan være sikre på at eventuelle problemer blir lagt merke til. Kundene blir varslet for at de skal kunne unngå uplanlagt ståtid.

Dersom kunden ønsker å kjøpe Volvo Active Care, blir de lagt til i overvåkningstjenesten hos Volvo Uptime Center?

Ja, maskinene deres vil være koblet til Uptime Center og bli kontinuerlig overvåket. Produktsupportteamet vil kunne overvåke maskinene i felt, og dersom de oppdager feil, eller at det oppstår alarmer, kan de utføre den nødvendige analysen og ta kontakt med nærmeste forhandler for egnet tiltak.

Produktsupport-organisasjonen dekker alle produktene til Volvo CE. Produktspesialistenes rolle er å være den første støttelinjen til Volvo CE's forhandlere. Hovedformålet til produktstøtte-organisasjonen er å maksimere maskinens driftstid. Dette betyr at vårt fokus er å støtte forhandlerne med tekniske problemer, slik at de kan støtte kunden med å bringe maskinene tilbake i arbeid så raskt som mulig.

Denne tilnærmingen har blitt en veletablert prosess mellom produktstøtte og våre forhandlere ute i distriktene. Vi har innsett at kundebehovet for høy driftstid er mer markant enn før og at uplanlagt ståtid er ekstremt kostbart for våre kunder. Vi har derfor utviklet Volvo Active Care for at vi kan være mer proaktive i vår kundestøtte, samt ligge et skritt foran et eventuelt havari på maskinen. 

Hvorfor er Volvo Active Care gunstig for kunden?

Hovedgrunnen er å redusere uplanlagt ståtid – dette er en av hovedutfordringene for våre kunder når de jobber med prosjektene sine. Vårt optimale mål er å kunne hjelpe kunden med å planlegge en service eller reparasjon – i stedet for et uplanlagt havari.

Hva er hovedargumentene for å abonnere på Volvo Active Care?

Det handler om forebygging. Vi tilbyr rapporter om hvordan kundenes maskiner har blitt betjent, der kan de få en samlet oversikt over viktige tekniske alarmer, varslinger om maskinførers kjørestil, hvor mange alarmer som har oppstått på maskinene, drivstofforbruk, tomgangstid osv.

Det er veldig verdifull informasjon for en maskinparkeier som ønsker å forbedre produktiviteten. For eksempel så kan de forbedre produktiviteten og senke kostnadene bare ved å kjenne til tomgangsandelen til maskinparken. Ut i fra den informasjonen er det enkelt å sette seg mål for å redusere den.

Hvor er Active Care tilgjengelig?

Active Care er tilgjengelig i alle markeder der maskiner kan kobles opp via CareTrack, som er Volvo's telematikkløsning. Noen eksempler på markeder som er aktive er Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Nederland, Sør-Afrika og Danmark.

Volvo Active Care bringes til markedet gjennom vårt forhandlernettverk. Dette betyr at forhandlerne våre spiller en nøkkelrolle i prosessen med å bringe denne tjenesten til markedet.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com