5 måter å forbedre gravemaskinens drivstoffeffektivitet på

Volvo CE tilbyr mange nye teknologier og tjenester for å hjelpe selskaper med å redusere drivstoffutgiftene og bli mer miljøvennlige under prosessen.

Drivstoff er en av de største utgiftene for de fleste anleggsfirmaer. Volvo CE har utstyrt deres maskiner med drivstoffbesparende teknologier og tilbyr mange forskjellige drivstoffbesparende tjenester. Å redusere drivstofforbruket ved å forbedre effektiviteten sparer ikke bare penger for selskapet, men bidrar også til å redusere deres miljøpåvirkning. Hver liter med diesel som spares gir en reduksjon av karbondioksidutslippet til atmosfæren med 2,6 kg.

1. Automatisk tomgangssenking

Den automatiske tomgangssenkingen til Volvo-maskinene reduserer drivstofforbruket ved å senke motorturtallet automatisk etter fem sekunders inaktivitet. Dette senker motorens turtall som igjen sparer drivstoff. Fem sekunder er standardinnstillingen, men tomgangstiden kan tilpasses til mellom tre og tjue sekunder. Maskinføreren trenger kun å berøre en manøverspak eller pedal for at motoren skal returnere tilbake til normalt driftsturtall og gi full effekt. Denne funksjonen forbedrer drivstoffeffektiviteten uten å redusere maskinproduktiviteten.

 

Automatisk motoravstenging

2. Automatisk motoravstenging

Den automatiske motoravstengingsfunksjonen fungerer mye på samme måte som den automatiske tomgangssenkingsfunksjonen. I stedet for å redusere turtallet vil motoren slå seg av etter fem minutters inaktivitet. Etter fire minutters inaktivitet vil det varsles i 60 sekunder før motoren slår seg av. Etter sekstisekundersperioden vil motoren slå seg av. Denne funksjonen bidrar til å redusere utslippene dersom motoren går på tomgang. En maskin kan gå på tomgang 40 - 60 % av driftstiden, noe som gir et betydelig drivstofforbruk.

 

ECO-modus

3. ECO-modus

Mange merker tilbyr ECO-modus på deres maskiner, men dette senker bare motorens turtall med ca. 10 %. Volvo CE's ECO-modus fungerer ved å regulere pumpene slik at de ikke gir unødig høy oljemengde som går over trykkreduksjonsventilene, samtidig som at det oppnås maksimal grave- og svingeffektivitet. ECO-modus reduserer fløde- og trykktapet, samt forbedrer pumpereguleringen – noe som gir en effektforbedring på 5 %. I motsetning til typen ECO-modus som tilbys av andre merker, økes effektiviteten uten at det går ut over maskinens kraft.

 

Volvo CE Fuel Efficiency Report

4. Drivstoffeffektivitetsrapport

Med data fra CareTrack-telematikksystemet, Volvo Fuel Efficiency Rapporter er et verdifullt verktøy for å bidra til å maksimere drivstoffeffektiviteten til kundenes maskiner. Sensorer på maskinen overvåker drivstofforbruket, og systemet setter automatisk sammen rapporter ved hjelp av Volvo's forhåndsdefinerte algoritmer. Resultatene presenteres deretter i et lettlest PDF-format. Kunden trenger ikke å kaste bort tid på å analysere forvirrende data, men kan i stedet raskt og enkelt identifisere områder der drivstoffeffektiviteten kan forbedres, sette seg mål og overvåke fremgangen.

 

5. Føreropplæring for å oppnå økonomisk kjøring

5. Føreropplæring for å oppnå økonomisk kjøring

Volvo's føreropplæring hjelper erfarne maskinførere med å forstå hvordan de kan betjene maskinene enda mer effektivt. Føreropplæringen fokuserer på drivstofforbruk under tomgang, planlegging av effektive arbeidsmetoder, samt korrekt betjening og manøvrering av maskinen. Føreropplæring med fokus på økonomisk kjøring kan redusere bedrifters drivstofforbruk med opptil 50 %.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com