3 måter tomgangskjøring påvirker lønnsomheten

Når en anleggsmaskin går på tomgang er det ikke bare produksjonen det går ut over – tomgangstiden koster deg penger i tillegg.

1. Økte drivstoffkostnader

Drivstoff er en stor kostnad for enhver maskineier, så det er viktig at hver eneste dråpe går til å gjøre det arbeidet firmaet ditt får betalt for å gjøre. Maskiner som går på tomgang svir av penger for ingenting.

Økte drivstoffkostnader

2. Økt maskinslitasje

Dersom motoren går uten at maskinen benyttes til arbeid vil du påføre motoren unødvendig slitasje. Maskinen må ha service oftere og deler må skiftes ut tidligere, noe som øker de totale eierkostnadene.

Økt maskinslitasje

3. Redusert annenhåndsverdi

Tomgangskjøring kan også redusere annenhåndsverdien til en maskin siden de unødvendige tomgangstimene legger seg på driftstimetelleren. Over maskinens levetid kan dette bygge seg opp til å bli et betydelig verditap – som lett kunne ha vært unngått.

Redusert annenhåndsverdi

Hvordan redusere tomgangskjøringen

Det er to hovedårsaker til tomgangskjøring. Den første er at motoren går mens maskinføreren tar seg en pause.

For å bekjempe dette har mange Volvo-maskiner en automatisk motoravstengingsfunksjon. Etter fire minutters inaktivitet vil det varsles i 60 sekunder før motoren slår seg av. Etter at perioden på 60 sekunder har gått ut, vil motoren slå seg av automatisk.

Likevel er det god praksis å oppfordre maskinførerne til å slå av maskinene når de ikke produserer.

Den andre hovedårsaken til tomgangskjøring er at antallet og kapasiteten til maskinene på arbeidsområdet ikke er ordentlig tilpasset til målet om tonn per time eller kostnad per tonn. F.eks. hvis en hjullaster blir stående på tomgang fordi han venter på at en dumper skal komme for å få et nytt lass.

Volvo CE samarbeider med kundene for å sørge for at de har den optimale maskinkombinasjonen til oppgaven. For større kunder kan Volvo CE også kjøre en simulering med SiteSim-verktøyet – et verktøy som beregner det ideelle oppsettet av arbeidsområdet, der til og med de ideelle kjørerutene kan angis.

I alle tilfeller, å koble til maskinene dine via Volvo CE's telematikksystem; CareTrack, og be om en Insight Report, gjør deg i stand til å se hva som skjer på arbeidsområdet, samt ta kontroll over kostnadene dine.

Hvordan redusere tomgangskjøringen

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com