3 enkle måter å redusere gravemaskinens totale eierkostnader på

Kostnaden ved å eie en gravemaskin inkluderer så mye mer enn den opprinnelige kjøpesummen. Drivstofforbruk, vedlikehold og avskrivninger – alt spiller en viktig rolle. Ved å forstå disse faktorene og velge en maskin som er utstyrt for å kontrollere dem, vil eierne få mer ut av deres gravemaskinen for mindre.

1. Bruke riktig arbeidsmodus og benytte den automatiske tomgangssenkingen

Drivstoff er ofte den største driftskostnaden til anleggsmaskinene. I visse markeder kan drivstoffutgiftene være langt større enn kostnadene knyttet til arbeid, vedlikehold og forsikring. Det betyr at det å senke drivstofforbruket gir umiddelbare resultater og reduserer de totale eierkostnadene dramatisk.

Ved betjening av en Volvo-graver kan maskinførere f.eks. velge mellom ni forskjellige innstillinger i fire forskjellige arbeidsmodus – Idle (I), Fine (F), General (G) og Heavy (H) – slik at maskinens kraft og drivstofforbruk kan tilpasses arbeidet.

Volvo-gravere har også en automatisk tomgangssenking som senker turtallet til tomgang når maskinen ikke har blitt betjent innenfor en viss tidsperiode. Dette kan justeres til mellom 3 – 20 sekunder.

Ved å dra nytte av disse funksjonene kan maskinførere oppnå bransjeledende drivstoffeffektivitet – noe som gir både økt fortjeneste og miljøgevinst.

Bruk riktig arbeidsmodus

2. Vær obs på tomgangstiden

Gjennom Volvo CE's interne studier er det ikke uvanlig å se gravemaskiner som går på tomgang rundt 50 % av tiden – noe som gir unødvendig drivstofforbruk, komponentslitasje og ekstra timer på timetelleren.

Ved å koble opp maskinene via Volvo CE's telematikksystem; CareTrack, og å be om en Insight Report, kan maskineiere se hvor mye tid gravemaskinene går på tomgang og dermed gjøre tiltak som kan redusere dette tallet. Et realistisk mål vil være på rundt 25 %.

Maskineierne kan redusere den unødvendige tomgangstiden gjennom føreropplæring eller ved å ta en prat med Volvo CE om hvordan man bedre kan tilpasse antallet og kapasiteten til maskinene på arbeidsplassen i forhold til ønsket tonn per time eller kostnad per tonn.

Ved å ta kontroll over tomgangstiden kan maskineierne redusere drivstoffkostnadene (og miljøpåvirkningen), vedlikeholdskostnadene og avskrivningene.

Vær obs på tomgangstiden

3. Vær proaktiv med vedlikeholdet

Å ha tilkoblede maskiner kan også redusere vedlikeholdskostnadene. I stedet for å vente med vedlikehold og reparasjoner til at havariet er et faktum, kan kundene – med hjelp av deres forhandler – proaktivt overvåke maskinens helse. Dette gjør at kundene kan oppdage eventuelle problemer på et tidlig stadie og utbedre dem før de får sjansen til å utvikle seg til større og dyrere havarier. 

Volvo CE's nye Active Care-tjeneste, som tilbys gjennom utvalgte forhandlere, gjør at Volvo proaktivt kan påta seg arbeidet med å overvåke og rapportere om maskinens helse, noe som gir maskineiere mer tid til å fokusere på driften. Denne intelligente telematikktjenesten binder sammen helseovervåkning, ukentlige rapporter, varsler og serviceplanlegging. Alt dette gir økt driftstid og reduserte kostnader for kunden.

Vær proaktiv med vedlikeholdet

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com