Volvo Construction Equipment ser en salgsoppgang på 28 % i 4. kvartal

Forbedret konkurranseevne og økt etterspørsel hjalp Volvo Construction Equipment til et sterkt 4. kvartal i 2017, med en oppgang på 28 % gjennom perioden og opp 31 % gjennom hele året.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) viste styrke i 4. kvartal 2017 og bidro til at morselskapet; Volvo Group, oppnådde deres beste salgs- og driftsinntekter gjennom historien. Bedret konkurranseevne, kombinert med økende etterspørsel - spesielt i Asia - hjalp Volvo CE med å levere sterke forbedringer innen salg, driftsinntekter og ordreinngang.

I 4. kvartal 2017 økte nettosalget med 28 % til SEK 16 733 M (13 110). Etter justering grunnet valutakursendringer var nettosalget enda høyere, til 34 %. Driftsinntektene utgjorde 1 816 M SEK (494), tilsvarende en driftsmargin på 10,9 % (3,8). Resultatet ble positivt påvirket av økt salg og forbedret utnyttelse av industrisystemet. 

For hele året økte nettosalget med 31 % til SEK 66 497 M (50 731). Justerte driftsinntekter økte til SEK 7 917 M (2 246), tilsvarende en driftsmargin på 11,9 % (4,4). 

Bedrede markedsforhold

Etterspørselen i Europa forbedret seg gjennom kvartalet og økte til 16 % innen utgangen av november, godt hjulpet av vekst i Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, samt av et russisk marked som er i rask bedring. Nord-Amerika steg med 10 % gjennom det siste året, hjulpet av økt etterspørsel etter gravemaskiner, mens Sør-Amerika hadde en økning på 17 %, fra et lavt nivå og hovedsakelig fra markeder utenfor Brasil. Markedet i Midtøsten fortsatte å falle, tynget av lav etterspørsel fra Saudi-Arabia. Bortsett fra Kina, steg de asiatiske markedene med 11 % sammenlignet med i fjor, godt hjulpet av en gruvesektor i bedring. Det kinesiske markedet økte kraftig og vokste med 74 % i forhold til fjoråret, mye grunnet større etterspørsel etter gravemaskiner og hjullastere. Markedet for de store gravemaskinene steg med 121 %, mens markedet for kompakte gravemaskiner økte med 83 %. Ved utgangen av november hadde markedet for hjullastere i Kina steget med 50 %.

Ordre og leveranser

I 4. kvartal 2017 erfarte Volvo CE en økning i netto ordreinngang på 48 %, hovedsakelig drevet av sterk etterspørsel i Kina og Nord-Amerika. Leveransene økte med 49 % under perioden, igjen økt av større volumer i Kina. 

"Programmet som skulle styrke Volvo CE's konkurranseevne, kombinert med økt etterspørsel, gav gode resultater i 2017," sier Melker Jernberg, den nye administrerende direktøren for Volvo Construction Equipment. "Volvo CE forbedret lønnsomheten og fikk økte markedsandeler i flere av våre hovedsegmenter som gravemaskiner, hjullastere og dumpere." 

Volvo CE ser optimistisk på 2018. I januar tok selskapet et nytt skritt for ytterligere å styrke tilbudet til deres kunder med kunngjøringen om at Volvo-merket går inn i tipptruck-markedet med fire nye modeller, fra 45 til 100 tonn. 

Volvo Construction Equipment

Nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Netto salg etter markedsområde
4. kvartal
Hele året
Millioner SEK  2017  2016  2017 2016 
Europa

5 338 

4 893 

22 977 

19 739

Nord-Amerika

2 498

2 466 

12 234

10 724 

Sør-Amerika

497

459 

1 760

1 414

Asia

6 931

4 177 

25 058

15 765

Andre markeder

1 469

1 115 

4 468

3 088

Totalt

16 733 

13 110

66 497

50 731