Salget fra Volvo CE steg med 24 % i tredje kvartal

Fortsatt bevegelse i Europa og Amerika, samt god, men noe avtagende vekst i Kina, bidrar til et godt salg i Volvo Construction Equipment's tredje kvartal 2018.

Volvo Construction Equipment kan igjen vise til sterke tall gjennom perioden og bidro til at morselskapet Volvo Group oppnådde deres beste resultat i tredje kvartal noensinne. God etterspørsel etter deres produkter innen de fleste markeder gav en salgsvekst på nesten en fjerdedel, kombinert med god lønnsomhet. 

Nettosalget i tredje kvartal økte med 24 % til SEK 18 598 M (15 042). Driftsinntektene steg også til SEK 2587 M, opp fra 2023 M i tilsvarende periode i 2017. Dette ga igjen en enda sterkere driftsmargin på 13,9 % (13,4 %). Lønnsomheten ble positivt påvirket av høyere utstyrs- og servicesalg, god kostnadskontroll og forbedret kapasitetsutnyttelse innen industrisystemet.

Netto ordreinngang i tredje kvartal økte med 22 % sammenlignet med samme kvartal i 2017. Denne økningen skyldtes i stor grad økt ordreinngang fra Kina og spesielt Europa, som kunne vise til en økning på 53 %, der mye stammet fra store leieordre innen kompaktmaskiner. Ordreinngangen i Nord-Amerika vokste også sterkt med en økning på 47 %, hovedsaklig drevet av salg innen mellomstore og store maskiner. Sør-Amerika fikk også vekst i ordreinngangen med en økning på en femtedel.

Leveransene økte med 17 %, til 16 861 maskiner i tredje kvartal.

Markedsutvikling

Frem til slutten av august økte det europeiske markedet med 11 %, drevet av vekst i Russland og stabil etterspørsel i Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Nord-Amerika økte med 19 % i forhold til fjoråret takket være høy etterspørsel etter maskiner for veibygging, gravemaskiner, dumpere og store hjullastere. Sør-Amerika økte med en fjerdedel fra det lave fjorårsnivået og ble opprettholdt av et sterkere marked i Brasil. I Asia (unntatt Kina) var det totale markedet 13 % over fjoråret. Det kinesiske markedet var 42 % over fjoråret, med en noe avtagende trend utover året.

“Det er oppmuntrende at vi har kunnet opprettholde den sterke utviklingen vi har hatt gjennom de siste kvartalene, der både salg og lønnsomhet ligger over fjorårsnivået,” uttalte Melker Jernberg, direktør for Volvo Construction Equipment. “God etterspørsel innen de fleste markeder for vårt produktutvalg bidro til de sterke tallene.

 

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Nettosalg per markedsområde

Tredje kvartal

Første ni måneder

Mill. SEK

2018

2017

2018

2017

Europa

6 211

5 172

20 562

17 597

Nord-Amerika

3 843

2 976

11 739

9 615

Sør-Amerika

580

460

1 698

1 251

Asia

6 724

5 483

26 209

18 122

Afrika og Oceania

1 240

952

3 706

2 999

Totalt

18 598

15 042

63 915

49 583