30 % salgsøkning for Volvo CE i første kvartal

En vesentlig økning i etterspørselen, i alle større regioner, bidro til et sterkt førstekvartal 2018 for Volvo Construction Equipment, med en salgsøkning på 30 % og en lønnsomhetsøkning på 79 %.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hadde et godt førstekvartal i 2018, med kraftig økning i etterspørselen på alle større markeder – spesielt i Asia – som bidro til at selskapet kunne rapportere om en sterk økning i salg, lønnsomhet og ordreinngang.
I løpet av de første tre månedene i 2018 så Volvo CE en 30 % økning i nettoomsetningen til 20 914 Millioner SEK (16 101 Millioner SEK i 1. kvartal 2017). Justert i forhold til valutaendringer var resultatene enda bedre – opp 33 %. Driftsinntektene ble også positivt påvirket og økte til 2 888 Millioner SEK, en svært betydelig økning på 79 %, sammenlignet med 1 615 Millioner SEK i første kvartal 2017. Driftsmarginen kunne også vise til en sterk forbedring på 13,8 %, mot 10 % i samme periode året før.
I første kvartal 2018 erfarte Volvo CE også en økning i ordreinngangen, som steg med 37 % til 23 938 maskiner. Alle markedene hadde økning, men den var spesielt stor i Nord-Amerika og Asia. Leveransene økte også gjennom hele perioden, opp 35 % til 22 102 maskiner.

Markedssituasjon

Anleggsmarkedet fortsatte å stige gjennom hele kvartalet, med vekst i alle regioner. Det Europeiske markedet økte med 10 %, drevet av økt etterspørsel i Tyskland, Italia og deler av Øst-Europa. Nord-Amerika økte 21 %, hovedsakelig drevet av etterspørselen etter gravemaskiner. Sør-Amerika fortsatte å komme seg fra lave nivåer, og økte med 27 %. Med god vekst i India, Indonesia, Tyrkia og Midtøsten var det en økning på 21 % i Asia (unntatt Kina) sammenlignet med fjoråret. Sterk etterspørsel etter store gravemaskiner og hjullastere hjalp det kinesiske markedet til en økning på 13 % gjennom kvartalet.

“Generelt er markedets etterspørsel sterk, og Volvo CE har fortsatt å øke salget og lønnsomheten,” sier Volvo CE's direktør; Melker Jernberg. “Vi utnytter fordelene med de økte volumene godt, samtidig som at vi har full kontroll over kostnadene.”

Tabell 1: Volvo Construction Equipment's nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Nettosalg per markedsområde Første 3 måneder  
Mill. SEK
2018 2017 Endre
Europa 6 599
5 730
15%
Nord-Amerika 3 433
2 890
19%
Sør-Amerika 516
399
29%
Asia 9 091
6 136
48%
Andre markeder 1 275
946
35%
Totalt 20 914 16 101
30%

April 2018