Salgsøkning på 32 % i et sterk andre kvartal hos Volvo Construction Equipment

Med det beste kvartalet for Volvo Group noensinne – Volvo CE kan rapportere om betydelige forbedringer innen salg, inntjening og ordreinngang.

Som følge av en kombinasjon av konkurransedyktige produkter og høy etterspørsel innen de fleste markeder kunne Volvo Construction Equipment (Volvo CE) rapportere om en økning på nesten en tredjedel i nettoomsetningen i andre kvartal 2018, en økning på 32 % sammenlignet med samme periode i året før. God kostnadskontroll da volumene snudde førte også til en kraftig forbedring i lønnsomheten.

Nettoomsetningen i andre kvartal økte med 32 % og utgjorde 24 403 MSEK (18 439 MSEK i 2. kvartal 2017). Driftsinntektene steg også kraftig med 3 675 M gjennom perioden, i forhold til 2 460 M som ble rapportert i samme periode året før, tilsvarende en driftsmargin på 15,1 % (13,3 %).

I andre kvartal 2018 steg også ordreinngangen med 41 %, mens leveransene gjennom perioden økte med 38 %, til 24 108 maskiner. Ordreinngangen i Kina var spesielt sterk og økte med 72 %, kraftig drevet av økt etterspørsel etter SDLG-hjullastere og Volvo-gravemaskiner.

Markedsforbedringer
I andre kvartal 2018 fortsatte forbedringen av etterspørselssituasjonen i de fleste hovedmarkeder. Så langt i år har Europa økt med 8 %, Nord-Amerika med 17 % og Sør-Amerika med 28 %. Asia (bortsett fra Kina) har økt med 19 %, mens det kinesiske markedet fortsetter sin sterke utvikling med en økning på 47 %. 

“Volvo CE har investert godt i sterke produkter og tjenester, samt har lagt opp til en strategi som tjener både våre kunder og oss selv godt,” sa Melker Jernberg, administrerende direktør for Volvo Construction Equipment. “Vi fortsetter vår innsats for å forbedre effektiviteten gjennom hele forsyningskjeden – og vi beveger oss i riktig retning. Å finne balansen mellom det å investere i ny teknologi, og samtidig opprettholde kostnadsbevisstheten og fleksibiliteten, vil fortsatt være hovedfokus resten av året.”

Volvo Construction Equipment's netto salg i millioner svenske kroner (SEK).

Nettosalg per markedsområde

Andre kvartal

Første seks måneder

Mill. SEK

2018

2017

2018

2017

Europa

7 752

6 695

14 351

12 425

Nord-Amerika

4 463

3 748

7 896

6 638

Sør-Amerika

603

392

1 118

791

Asia

10 394

6 502

19 458

12 638

Afrika og Oceania

1 191

1 101

2 466

2 048

Totalt

24 403

18 439

45 317

34 541