Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Nymølle Stenindustrier på plads i nyt domicil med nye Volvo læssemaskiner

Aktiviteterne i bygge- og anlægsbranchen kræver en løbende forsyning af grus, sten og sand. Her er Nymølle Stenindustrier A/S med sine 30 lokationer fordelt over hele Danmark en vigtig leverandør af råstoffer, og det stiller store krav til det anvendte materiel, der arbejder i hårde og opslidende omgivelser.

Med aktiviteter på så mange lokationer er den samlede maskinpark også anseelig.

- Vi har samlet set 60 rullende maskiner i Nymølle Stenindustrier. Størstedelen er læssemaskiner, der udskiftes hver 5-6 år. Vedligeholdelsesmæssigt er det et godt tidspunkt, siger Palle Svendsen, regionschef for Sjælland og Fyn i Nymølle Stenindustrier A/S.

Service på nyt niveau
Volvo har været en del af maskinparken til råstofudvindingen i en lang årrække i virksomheden. Især læssemaskiner i det store segment har været blandt de foretrukne valg, og netop nu er der nye kræfter på vej.

I foråret understregede Nymølle Stenindustrier og Volvo Entreprenørmaskiner det mangeårige samarbejde med underskrivelsen af en ny leveringsaftale, som sender i alt 10 nye læssemaskiner til råstofleverandøren i løbet af 2019. Handlen drejer sig om modellerne L180H, L220H og L260H. Derudover har Nymølle Stenindustrier besluttet at tage endnu et skridt frem i forhold til service.
- Vi har valgt, at vi fremadrettet vil have fuld serviceaftale på vores Volvo maskiner. Det skyldes, at maskinerne bliver mere og mere tekniske, så det er vigtigt, at de bliver serviceret fuldt ud, siger

Palle Svendsen og uddyber:
- Det betyder meget for os, at vi - uanset maskinmærket - har et godt forhold til servicemekanikere og den tekniske afdeling. Den præmis lever Volvo op til. De har dygtige og kompetente servicefolk, og vi føler, at de vil os i samme høje grad, som vi vil dem. Vi har samarbejdet med Volvo i rigtig mange år. De er meget professionelle, og så giver de en sindssygt god instruktion til maskinførerne og følger op på den.

Som led i aftalen skal en del af maskinførerne i Nymølle Stenindustrier forbi Volvo Akademiet og uddannes til Volvo Eco Operator. En titel og et kvalitetsstempel der fastslår, at man både teoretisk og praktisk er uddannet til optimal kørsel med Volvos entreprenørmaskiner.

Samarbejde om teori og praktik
Den samlede værdi af aftalen antager et væsentligt millionbeløb, og selv om prisen har været vigtig, så er der især et andet mere væsentligt kriterie.
- Det vigtigste er totalomkostningerne pr. produceret kubikmeter. For os er det et meget vigtigt regnestykke, understreger Palle Svendsen.

De nye læssemaskiner er valgt ud fra de forskellige udfordringer, som venter i grusgravene landet over.

- Det er et spørgsmål om, hvad de skal håndtere. Her ved siden af vores administrationsbygning har vi en høj stenprocent, mens vi på andre lokationer primært har lettere materialer. Samtidig indgår læssemaskinerne flere steder både i produktionen og læsningen af lastbiler, forklarer regionschefen.

Derudover har NS og Volvo i samarbejdet arrangeret fire eftermiddage, hvor alle spørgsmål, undren eller øvrige kommentarer til de nye maskiner, deres funktioner og opsætning kan blive diskuteret og løst.

- Det er vigtigt i takt med, at maskinerne kun bliver endnu mere tekniske med tiden. Med denne fælles spørgeleg kan vi flette praktik og teori sammen.

Nyt domicil taget i brug
Nymølle Stenindustrier A/S flyttede pr. 29. marts i nye lokaler og ny adresse i Roskilde - under to kilometer fra sin mangeårige placering på Hovedgaden. Nu hedder adressen Østre Hedevej, og her indledte virksomheden kalenderåret 2019 med en lynflytning.

Deres eksisterende grund havde været til salg i en årrække, uden at en køber havde tilbudt sig. Men da det så pludselig skete, havde Nymølle Stenindustrier kort tid til at flytte ud. Vel at mærke uden at have en ny bygning på plads til at flytte ind i.

- Vi havde tre måneder til at bygge nyt domicil, få alle funktioner flyttet og op at køre igen. Det var virkelig fra ingenting til en funktionsdygtig forretning på kort tid, fortæller Palle Svendsen.
Løsningen blev en 484 kvadratmeter kontorbygning sammensat af moduler. Her er der plads til 14 medarbejdere plus den daglige trafik af gæster og egne geologer.

Udover administrationsbygningen har Nymølle Stenindustrier A/S en tilhørende plads på 10.000 kvadratmeter, der er befæstet med laboratorier, mandskabsfaciliteter og plads til materiel.