Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

SMART KØRSEL KAN GIVE 5,2 MIO. PÅ BUNDEN

Hos Freiberg Gruppen A/S har øget fokus på maskinførernes tomgangstider og kørselsvaner skabt en økonomisk gevinst, som deles blandt alle ansatte.

Der står snart Volvo på alle læssemaskinerne hos Freiberg Gruppen A/S, og det er ingen tilfældighed. I mange år har samarbejdet mellem det sønderjyske entreprenørfirma og Volvo Entreprenørmaskiner A/S været tæt og effektivt, og med tiden er det kun blevet endnu stærkere.

Med cirka 40 medarbejdere i sin entreprenørsektion og yderligere 12 medarbejdere fordelt på to grusgrave og en sandgrav har Freiberg Gruppen A/S aktiviteter fordelt over hele det sydlige Danmark. I grusgravene udvindes der samlet set 500.000-600.000 tons om året, og det sker takket være en maskinpark domineret af Volvo.

– Når det kommer til investeringer i læssemaskiner til grusgravene, er Volvo ét af kun to mærker, vi orienterer os efter, og reelt er det nok kun Volvo. Alt andet er ligegyldigt for os. Vi har rigtig gode erfaringer med Volvo, som vi har købt siden C-serien, siger Helmut Callesen, direktør i Freiberg Gruppen A/S.

I entreprenørsektionen indgår to gummihjulslæssere, mens grusgravene serviceres af en A35 dumper og fire L180 gummihjulslæssere. Til august leveres yderligere to L180H og en L220H.

– Vi vælger maskiner ud fra økonomi, serviceniveau og komfort, og alle tre punkter fungerer rigtig godt hos Volvo. Vi har gode oplevelser allerede fra salgs-kontakten, til arbejdet med maskinerne i det daglige og i forhold til Volvos serviceniveau. Serviceteknikerne kommer og passer maskinerne som aftalt, og de går op i deres arbejde. Vi har mange gode anekdoter om Volvos servicemontører, der går den ekstra mil for kunden. De er handlekraftige, og det kan jeg som direktør bruge til noget, understreger Helmut Callesen.

Fra fejedreng til direktør

Han har været med i firmaet siden 1985, hvor han fik stukket en fejekost i hænderne. I ´87 kom han i lære i en af grusgravene som klejnsmed og i ´90 var han udlært. Bortset fra en afstikker på et halvt år har han været i Freiberg uafbrudt. Han har kørt maskiner, lastbiler, arbejdet på værkstedet m.m. I 2010 kom han på kontoret som disponent, og 1. januar 2013 blev han medejer. 

Pr. 1. maj i år er Helmut Callesen ny direktør i Freiberg Gruppen, og derudover er han også bindeled på salg til danske og tyske kunder.

– Vores primære kunder i Danmark er vognmænd og større entreprenører. Til Tyskland sælger vi sand, grus, stabilgrus og skærver fra danske natursten. Det er især den tyske asfaltbranche, der aftager vores råstoffer, da de ikke har de råstoffer til rådighed i samme omfang, som vi har. Vi har handlet med tyske kunder i 20-25 år, og størstedelen af vores grusgravskunder kommer i dag fra Tyskland, siger Helmut Callesen.

Siden 2013 er omsætningen fra grusgravene vokset med 80 %. Hvor eksempelvis grusgraven i Rødekro tidligere blev passet af én medarbejder, er der i dag fire. Også på entreprenørsiden har Freiberg Gruppen oplevet vækst. Her var staben i 2006 på 12-13 mand, men den voksede på få år til cirka 40, hvor den har ligget stabilt siden.

Tomgangstid på 4,78 %
Der er mange årsager til væksten, og her spiller firmaets materiel en vigtig rolle. Korrekt og effektivt anvendelse af entreprenørmaskinerne sparer på brændstof, mindsker slitagen og sikrer en god gensalgspris.

– Vi går rigtig meget op i økonomi. Både virksomhedens samlede økonomi og den enkelte maskines driftsøkonomi. Derfor samlede vi alle maskinførere i hele virksomheden til kursus i økonomikørsel, hvor Volvos specialister stod for undervisningen. Efterfølgende er der gået sport i at køre mest økonomisk, siger Helmut Callesen.

Undervisningen har især sat sit aftryk blandt maskinførerne i grusgravene. Her har fire maskinførere også været på ECO operator kursus i hos Volvo i Sverige. Én er endda PRO ECO operator.

– Vores ECO PRO har præsteret en tomgangstid i sin læssemaskine på kun 4,78 procent. Med andre ord arbejder den over 95 % af tiden, hvor motoren er tændt. Vi går meget op i, at alle vores førere kører effektivt. Man henter ikke to sekunder ved at køre med speederen i bund, så man kan lige så godt køre stille og roligt og på den måde have en høj effektivitet, understreger Helmut Callesen.

Stor besparelse i udsigt
Freiberg Gruppen bruger data fra læssemaskinerne i grusgravene til månedlige driftsrapporter, hvor den enkelte maskinførers tomgangstider fremgår. Rapporterne hænges, med maskinførernes tilladelse, op i frokoststuen til intern beskuelse. Formålet er ikke at drille dem, som har høje tomgangstider, men som inspiration og refleksion over egne rutiner.

– Maskinførerne ved alle sammen, at opgaverne i grusgravene er forskellige, så derfor kan man ikke sammenligne tallene direkte. Men det giver et indblik i deres arbejdsmetode, og jeg fortæller dem, hvis deres tomgangstider er uacceptabelt høje, understreger Helmut Callesen og fortsætter:

– Høj tomgangsprocent betyder lav effektivitet, og maskinens timetæller stiger uanset hvad. Det påvirker gensalgsværdien og bruge unødig brændstof. Vi har regnet ud, at vi potentielt kan spare 5,2 mio. kr. ved at maskinførerne anvender deres maskiner optimalt, og det er den besparelse, vi arbejder på at hente hjem.

Motiverer maskinførere
For nogle maskinførere har det krævet en mental omstilling at forholde sig kritisk til sine kørselsvaner. Men det virker, og efter Freiberg Gruppen indførte overskudsdeling er der også en økonomisk gulerod for maskinførerne. Jo mere brændstof de sparer og jo mindre slitage der er på maskinerne, desto færre udgifter har virksomheden og desto større bliver overskuddet. 

– Det har givet ekstra motivation, og de har virkelig taget ejerskab på udfordringen. De kan også prikke verbalt til hinanden, hvis de oplever kolleger, der ikke kører effektivt. Jeg kan tydeligt se en forskel på førernes effektivitet og korrekt anvendelse af maskinerne. Eksempelvis ved at rulle op til sorteringsanlægget og ikke bruge bremsen. Hvis de kører forkert, kan vi se det på dækkene med det samme. Så slides de ikke jævnt men flænses, og det er en god indikator på, at der er noget galt med arbejdsmetoderne, siger Helmut Callesen, der ser frem til ankomsten af de nye læssemaskiner i august.

– Volvo udviste interesse og initiativ ved selv at kontakte os og præsentere sit koncept for os. Det har jeg ikke oplevet med andre maskinmærker. Med investeringen i de kommende Volvo gummihjulslæssere står der snart Volvo på alt vores materiel i grusgravene, og det har jeg det rigtig godt med, understreger Helmut Callesen.