Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark
REVY nr. 3 2022

Revy nr. 3 2022

Volvo Connected Map

Volvo Connected Map

Et stort skridt nærmere den ideelle verden.

I den ideelle verden foregår alting effektivt, nemt og gnidningsløst. Der er bare et problem: Vi lever ikke i den ideelle verden, og så længe mennesket er involveret, kommer vi nok heller ikke i nærheden af den. 

Men vi kan gøre vores bedste for at tilnærme os, og det har Volvo Construction Equipment netop gjort. Connected Map er et digitalt visuelt kommunikationssystem som via forskellige units kan sammenholde al aktivitet på f.eks. en byggeplads eller en grusgrav. 

Grundtanken er, at alle kan se alle på skærmene. Maskinføreren, byggelederen, logistikfolk – alle involverede og relevante kan i realtid se, hvad der foregår på pladsen.

Det hidtil manglende overblik har skabt farlige og uhensigtsmæssige hændelser, kostet ekstra køre- og arbejdstid og manglende produktivitet. Den hidtidige mest anvendte kommunikationsform har været radio, hvilket har været bedre end ingenting, men stadig uden ”syn for sagen”. 

Med Volvo Connected Map er disse udfordringer så godt som løst: Bedre sikkerhed, mindre risici, mindre omkostninger og lavere emissionsudledninger. Det betyder højere effektivitet og bedre indtjening.

Som nævnt kan alle kobles ind på systemet. Fra maskinføreren i toppen af maskinen til supervisor i administrationsbygningen til den gående servicetekniker, der bevæger sig rundt mellem arbejdende maskiner. Det giver den enkelte bedre mulighed for at træffe de rigtige valg.

Men det stopper ikke her, for systemet er interaktivt. Det betyder, at en tekniker eller supervisor kan lægge nye parametre ind omkring f.eks. kørselsmønstre på pladsen, kan vejlede nye maskinførere eller advare om pludseligt opståede forhold. Der kan også lægges fartbegrænsede zoner ind via ”draw and drop” på skærmen, eller måske steder, hvor der eksempelvis er parkeringsarealer eller lignende som skal friholdes.

Maskinføreren kan på forhånd lægge f.eks. dumpzoner ind, så alle andre på pladsen ved, at her bliver der fyldt op i løbet af dagen. Eller han kan lægge steder, hvor vejen er særlig smal, ind som zoner, hvor farten skal ned. Der kan desuden lægges ”hotspots” ind på kortet, så man altid kan se, hvor langt man er fra brændstofdepot, administration – eller køleskabet med madpakken.

Systemet er uafhængigt af devices. Det kan foregå via laptops, PC, tablets eller smartphones. I maskinerne kan det foregå via allerede installerede mobilskærme eller via eftermonterede displays.

Connected Maps er for dem som er beskæftiget på områder med meget arbejdstrafik og mennesker. Fabriksområder, større grusgrave, byggepladser, havneområder mv. Steder, der kræver nøjagtigt overblik i realtid – det er her og nu. Verden er endnu ikke ideel, men den er blevet væsentlig bedre.