Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo EC230 Electric leverer bæredygtig effekt på Fremtidens grønne byggeplads i Danmark

Den største elektriske gravemaskine fra Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – EC230 Electric – har fået sin debut i Danmark efter at vist sig succesrig på mange anvendelsesområder.

  • Volvo Construction Equipment (Volvo CE) arbejder sammen med Dansk Teknologisk Institut og andre partnere, herunder Per Aarsleff A/S, om et nyskabende projekt for at teste bæredygtige løsninger.
  • Den viden, som vi har opnået under arbejdet med EC230 Electric-gravemaskinen, vil hjælpe med at implementere elektriske maskiner i et bredere omfang fremover.
  • Projektet Fremtidens grønne byggeplads foregår i den danske by Aarhus, som også har klimaambitioner om at blive CO2 -neutral fra og med 2040.

Den 23-tons EC230 Electric fra Volvo CE – den største gravemaskine i dens brancheførende elektriske modelserie – er blevet brugt i Danmark for allerførste gang, i et spændende initiativ for at udforske, hvordan fremtidens byggeplads kan se ud. Maskinen, en af branchens få større elektriske gravemaskiner, har allerede vist sig succesrig på en række forskellige områder i andre regioner.

Lars Overgaard, Seniorprojektleder for Fremtidens grønne byggeplads og Dansk Teknologisk Institut, sagde: “Der er ikke nok dokumentation om den faktiske indvirkning af forskellige bæredygtige løsninger. I dette projekt dokumenterer vi den indvirkning, som specifikke initiativer har på at reducere miljøindvirkningen, især reduktion af støj, CO2 og andre emissioner, inklusive forskellige muligheder for grøn energiforsyning. Elektrificering af ikke-vejgående køretøjer har et stort potentiale, men der er også forhindringer. I sidste ende omdanner vi data til viden og hjælper dermed byggebranchen med at fremskynde den grønne overgang".

Lars Overgaard siger “Vi hjælper byggebranchen med at fremskynde den grønne overgang”.

Aarhus er Danmarks andenstørste by og en af de hurtigst voksende, og ligesom Volvo CE har den ambitioner om at opnå nul nettoemissioner af drivhusgas fra og med 2040. Det sker ved Mindet, nær Aarhus Havn, hvor byggeriet af det, der kommer til at være landets højeste kontorbygning og nye offentlige bymiljøer, er i gang. 

Men dette er ikke nogen almindelig byggeplads. I stedet for arbejder Volvo CE sammen med partnere, inklusive Dansk Teknologisk Institut og bygge- og anlægsvirksomheden Per Aarsleff A/S i et banebrydende initiativ for i praksis at afprøve bæredygtige byggeløsninger i et miljø i den virkelige verden. Den indsigt, som opnås gennem initiativet, hjælper med at opbygge viden og en bedre forståelse af, hvordan disse løsninger kan implementeres i stor målestok i fremtiden. Til gavn for hele byggebranchen.

Der blev udført overvågning af luftkvalitet og støj i realtid for at give uvurderlig viden om fordelene ved at indføre elektriske, hybride og biobrændstof (HVO) entreprenørmaskiner i sammenligning med konventionelt udstyr. 

 

Lars Dithmer, chef for bæredygtighed hos Aarsleff, sagde:
“Byggebranchen er ved at undergå en forvandling. At reducere vores CO2-fodaftryk er en udfordring, men ved at indføre fossilfrie processer og maskineri og indkøbe bæredygtige materialer kan vi fremtidssikre vores virksomhed og fungere som forbillede i denne grønne overgang. Den viden, som vi får fra projekter som det ved Mindet, vil give os værdifuld information om, hvor vi bør fokusere og investere, og om at ændre vores vaner, og for at det skal lykkes os, er vi nødt til at gøre bæredygtighed til en prioritet på tværs af hele værdikæden”.

 

Lars Dithmer, chef for bæredygtighed, Aarsleff

En elektrisk kraftstation

Bevis for elektricitetens magt i forvandlingen hen mod bæredygtigt byggeri

Volvo EC230 Electric blev indsat på stedet tidligt i december og udnyttede sine 23 tons til at udgrave midten af byggepladsen, klar til at starte byggearbejdet. En ny maskine fra Volvo CE og en af kun ganske få maskiner, som kan købes, idet EC230 Electric aktuelt udbydes på udvalgte markeder. Både langsom opladning om natten og hurtig opladning i pauser blev anvendt på byggepladsen. På den måde blev opladningsmønsteret og belastningen på lysnettet overvåget i realtid, hvilket gav værdifulde data til yderligere undersøgelse af, hvordan vi for eksempel kan sikre tilstrækkelig effekt til yderligere elektrificering.

 

Henrik Torp, chef for detailoperationer, Danmark, hos Volvo CE, sagde: “Vi var henrykte over at blive involveret i dette innovative program for at fremvise bæredygtige løsninger, som allerede er til rådighed i dag”.

“Gennem programmet har vi indsamlet betydelige beviser for indvirkningen af bygge- og anlægsmateriel med nul emissioner. Den viden, vi indhentede, hjælper med at understøtte byggebranchen i dens overgang hen mod mere bæredygtige fremgangsmåder og arbejdsmetoder. Eftersom 70 % af de globale CO2-emissioner kommer fra byer og byområder, er fremgangsmåder som den, vi har set i Aarhus, helt sikkert noget som bør efterlignes verden over”.

 Henrik Torp, chef for detailoperationer, Danmark, hos Volvo CE

Bæredygtigt byggeri for en bæredygtig by

Projektet "Fremtidens grønne byggeplads" var ideelt egnet for en by, som er meget optaget af at gøre noget ved sin klimaindvirkning. Danmark er rent faktisk verdensførende inden for bæredygtighed og var det første land i verden, som satte sig det mål at blive uafhængig af fossile brændstoffer fra og med 2050. I 2019 introducerede de Klimaloven, som sigter på at reducere emissioner af drivhusgas med 70 % fra og med 2030. Landet fører an inden for transport med lav indvirkning, og der er næsten dobbelt så mange cykler som biler. 

Hvad der begyndte som et projekt, der tiltrak sig national interesse, er blevet kraftigt selvforstærkende med voksende interesse fra offentlige institutioner i andre lande, som traditionelt går ind for bæredygtige byggeløsninger, især over hele Skandinavien. 

Marts 2023

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com