Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

VOLVO CE HJULPET AF SOLID VÆKST UDEN FOR KINA I 3. KVARTAL

Trods et fald i salget i Kina fortsætter Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sin forbedrede rentabilitet med en stærk præstation på tværs af alle andre regioner og en stigning i tjenesteydelser for 3. kvartal i 2021.

Volvo CE hjulpet af solid vækst uden for Kina i 3. kvartal

Takket være fortsat høje niveauer af investering i både infrastrukturfornyelse og mere bæredygtige produkter for fremtiden har Volvo CE øget sit nettosalg med 11 %. Efter flere års høj efterspørgsel efter bygge- og anlægsmateriel i Kina er ordretilgangen på markedet der svækket med 26 %, da reducerede regeringsinvesteringer har ført til lavere bygge- og anlægsaktivitet. Dette er blevet mere end opvejet af en god udvikling i Europa, Nordamerika og andre dele af verden. Ordretilgangen forbliver på et stabilt højt niveau.

Nettoomsætningen steg i 3. kvartal med 11 % til SEK 19.638 mio. fra SEK 17.619 mio. i 2020. Efter justering for valutabevægelser blev de også øget med 11 % i den samme periode, hvoraf nettosalget af maskiner steg med 11 % og servicesalget med 13 % – det afspejler Volvo CE's øgede fokus på tjenesteydelser. Det justerede driftsresultat beløb sig til SEK 2.635 mio. i sammenligning med SEK 1.963 mio. i det samme kvartal i 2020 og svarende til en justeret driftsmargin på 13,4 % (11,1 %).

Trods en fortsat stigning i interessen for Volvo-mærkede produkter på tværs af alle andre regioner forblev ordretilgangen i 3. kvartal flad, men dog stadig høj. Sammen med en reduktion på 9 % i leveringer drives dette i høj grad af den pludselige nedgang på det kinesiske marked.

Markedsudvikling

Efterspørgslen er forblevet høj på tværs af både det europæiske og nordamerikanske marked. Det sidste skyldes store investeringer i infrastruktur og boligbyggeri. Asien, eksklusive Kina, viste gode forbedringer, især i Sydkorea og Sydøstasien. Den fortsatte usikkerhed i markedsprognoserne er stadig betydelig på grund af den manglende evne til at forudsige forsyningskædekapaciteten og den igangværende Covid-19-pandemi.

Melker Jernberg, Formand for Volvo CE, siger: “Trods udfordringerne med forsynings- og leveringsproblemerne i hele branchen er Volvo CE's styrke som en sand global leder tydelig i vores kvartalsmæssige resultater i dag. Selv om salget i Kina er gået ned, har styrken af salget i andre regioner sikret, at vi er forblevet på toppen af vores ydeevne. Dette kvartal har også demonstreret vores førende fokus på bæredygtig effekt med flere spændende lanceringer og begivenheder, som sikrer, at vi bevarer vores stærke fokus på at bygge en lysere fremtid.”

Med lanceringen af tre nye elektriske kompakte maskiner og afsløringen af verdens første fossilfrie stålprototypekøretøj i dette kvartal er Volvo CE ikke blot den producent, der har det største udvalg af kommercielt tilgængelige elektriske maskiner, men vi tager også kæmpeskridt fremad ved at fremskynde mere bæredygtige produkter, tjenesteydelser og processer på tværs af forsyningskæden. I Indien lancerede virksomheden også 16 nye maskiner, som alle er konstrueret i henhold til de nye CEV 4-emissionsstandarder.

Volvo Construction Equipment - nettoomsætning fordelt på markedsområde i mio. svenske kroner (SEK).

Nettoomsætning fordelt på markedsområde Tredje kvartal Første ni måneder
Mio. SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 6.896 5.423 21.893 17.154
Nordamerika 3.790 2.969 2.505  10.206
Sydamerika 1.282 522 2.813  1.503
Asien 6.417 7.787 29.158 29.117
Afrika og Oceanien 1.253 919 3.850 2.663
I alt 19.638 17.619 70.219 60.642

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com