Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Solide resultater i andet kvartal for Volvo Construction Equipment

Volvo CE (Volvo Construction Equipment) har oplevet en vækst i nettosalget på 13 % i 2. kvt. 2021 - som følge af større salg i Europa, Nordamerika og Sydamerika.

Solide resultater i andet kvartal for Volvo Construction Equipment - 01_2324x1200

I kølvandet af den kraftige fremgang efter sidste års udfordringer har alle markeder oplevet et stigende salg af enheder i forhold til samme periode 2020 - alle, undtagen Kina, der har registreret en lille nedgang trods stigende salg i årets tre første måneder. Også ordretilgangen er steget, nemlig med 35 %, som følge af større bygge- og anlægsaktivitet, høj forbrugertillid og stigende infrastrukturinvesteringer. Det samlede nettosalg i andet kvartal steg med 13 % til 25.839 mio. SEK (22.876 mio. SEK i 2. kvt. 2020) - støttet af en 17 % stigning i salget af tjenesteydelser. Korrigeret for valutakursbevægelser steg salget dog med 21 % Salget var fortsat størst i Asien, inkl. Kina, verdens største marked for entreprenørmaskiner, selv om der registreredes et fald på 12 % på grund af faldende infrastrukturinvesteringer. Asien (minus Kina) fortsatte konsolideringen af sin vækst med forbedringer på alle nøglemarkeder, herunder Indien, Korea og Sydøstasien. De justerede driftsomkostninger beløb sig til 3.374 mio. SEK, en lille stigning fra 3.108 mio. SEK sidste år, svarende til en justeret driftsmargin på 13,1 % (13,6 %).

Takket være en forventning om større forbrugertillid og stigende investeringer for de fleste markeders vedkommende steg ordretilgangen med 35 % med betydelige ordrestigninger for Volvo-produkter og en mere beskeden, men stabil ordretilgang i SDLG-produkter, som jo har været ramt af nedgangen på det kinesiske marked. Efterspørgslen efter store og mellemstore maskiner var fortsat stor og højere end for kompaktmaskiner. De samlede leveringer steg med 5 % i 2. kvt, for det meste som følge af et stort salg i Europa og Nord- og Sydamerika, hvor der for sidstnævntes vedkommende var tale om en stigning i leveringerne på 120 % i forhold til samme periode året før.

Markedsudvikling

Frem til maj var året kendetegnet ved høj kundeaktivitet på tværs af erhvervssektorer, og blev mere end positivt påvirket af stigende mængder på de europæiske, nordamerikanske og sydamerikanske markeder. I Europa fortsatte størstedelen af landene deres genopretning og registrerede en 30 % stigning målt i enheder, i forhold til samme periode sidste år, mens Nordamerika oplevede en stigning på 35 % takket være høj aktivitet inden for infrastruktur og boligbyggeri. Det sydamerikanske marked oplevede den største stigning (71 %), der skyldtes øget efterspørgsel efter råvarer. Trods en stærk start i begyndelsen af året faldt Kina tilbage i 2. kvartal i takt med faldende offentlige investeringer i infrastruktur.

Melker Jernberg, administrerende direktør for Volvo CE: “Takket være vores indsats for innovation og kundesucces har vi formået at modvirke en opbremsning i Kina med en solid stigning i efterspørgslen på tværs af vores andre nøgleregioner i Europa og Nordamerika. Vores førsteprioritet har været at fastholde et stabilt opsving trods sidste års udfordringer, men vi har samtidig fortsat vores vej mod innovation med en række spændende lanceringer i dette kvartal, herunder et spring ind i segmentet af 50 tons gravemaskiner, og lanceringen af vores første testlaboratorium for brintbrændselsceller.”

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner (SEK).

Nettoomsætning fordelt på markedsområde Andet kvartal Første halvår
Mio. SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 7.734 5.254 14.997 11.731
Nordamerika 4.418 3.527 8.715 7.237
Sydamerika 857 422 1.531 981
Asien 11.421 12.928 22.740 21.331
Afrika og Oceanien 1.408 746 2.597 1.744
I alt 25.839 22.876 50.581 43.023

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com