Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

En god indsats ser en forøgelse i salget i 1. kvartal på 23 %

Takket være et stærkt opsving i den anden halvdel af sidste år drevet af et højt aktivitetsniveau i infrastruktursegmentet og forbedret byggeaktivitet har Volvo Construction Equipment (Volvo CE) oplevet en markant forøgelse af den samlede efterspørgsel i 1. kvartal af 2021 i forhold til den samme periode sidste år, med en ordretilgang, som ligeledes steg med 73 %.

Efterspørgslen i Kina, verdens største marked for byggemateriel, var stærk på grund af myndighedernes infrastrukturinvesteringer. Sammen med en forøgelse i salget på tværs af alle globale markeder og segmentet hjalp Kinas investering Volvo CE med at vende den negative indvirkning, som Covid-19 havde i sidste år, for regnskabsresultaterne i det første kvartal af 2021. Leveringerne steg også med 53 % i 1. kvartal, drevet af højere salg i alle områder, og den største forøgelse endnu en gang i Kina.

I købet af de første tre måneder i 2021 oplevede Volvo CE en forøgelse i nettosalget på 23 % til SEK 24.742 M (SEK 20.148 M i 1. kvartal 2020) – en anelse højere end den samme periode i 2019, før pandemien ramte. Med SEK 3.822M steg faldt driftsindtægterne også fra SEK 2.678 M i den samme periode i 2020. Indtjeningen blev positivt påvirket af højere maskinevolumener og kapacitetsudnyttelse i det industrielle system, fald i omkostningerne og øgede serviceindtægter, som blev delvist udlignet af negative blandingseffekter. Dette blev afspejlet i driftsmargenen, som med 15,4 % var en anelse større i forhold til 13,3 % i samme periode året før.

Sammen med stærke infrastruktureinvesteringen bidrog lave lagerbeholdninger hos forhandlerne og deres behov for at genopfylde lagrene ligeledes til forøgelsen i ordretilgangen til 73 % for 1. kvartal 2021. I sammenligning med den forventede opbremsning og usikkerhed skabt af udbruddet af Covid-19 sidste år steg leveringerne på tværs af alle områder. Efterspørgslen efter store og mellemstore maskiner var stærkere end efter kompakte maskiner.

Markedsudvikling

På trods af, at alle markeder udviste øget samlet efterspørgsel, havde Europa en langsom start på året på grund af Covid-19-restriktioner på vigtige markeder som f.eks. Frankrig og Tyskland, men har siden vundet fremdrift. Mens nettoordretilgangen steg med 87 % takket være en stærkere efterspørgsel i den sidste halvdel af kvartalet, svækkedes Europas totale markedsudvikling med 9 %. I Kina er Volvo CE's markedsudvikling steget med 142 % i de første to måneder i sammenligning med de meget lave volumener forårsaget af Covid-19 i 1. kvartal af 2020. Asien (undtagen Kina) oplevede også en positiv start på året med en forbedring på 16 %, hvilket var særligt iøjnefaldende på vigtige markeder, herunder Indien, Korea og Sydøstasien. Sydamerika gik også kraftigt frem med 41 % i forhold til sidste år, hvilket afspejler en øget efterspørgsel efter råvarer. I Nordamerika skaber forventningerne om yderligere offentlige investeringer samtidig en positiv stemning blandt kunderne, som fører til en stigning på 7 % i forhold til 1. kvartal i 2020.

Melker Jernberg, direktør for Volvo CE, siger: “Det er opmuntrende at se den øgede efterspørgsle i det første kvartal af dette år med øget salg på tværs af alle regioner og markeder. Vi kan være fortrøstningsfulde i visheden om, at vi har klaret os igennem en vanskelig periode for vores kunder, vores medarbejdere og branchen som helhed, og vi begynder nu at se en højere aktivitet. I mange lande har vi oplevet øgede investeringer i en aldrende infrastruktur, noget som vi forventer vil fortsætte i fremtiden. Sammen med et højt niveau af byggeaktivitet i flere andre sektorer driver dette efterspørgslen efter både nye maskiner og serviceydelser, hvilket afspejles i både leveringer og ordretilgang, som stiger kraftigt for det første kvartal".

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner.

Nettoomsætning fordelt på markedsområde

Første 3 mdr.

 

Mio. SEK

2021

2020

Ændring

Europa

7,263

6,477

12%

Nordamerika

4,297

3,711

16%

Sydamerika

674

559

21%

Asien

11,319

8.403

35%

Afrika og Oceanien

1,189

998

19%

I alt

24,742

20,148

23%

Yderligere oplysninger fås hos:

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring & kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / International
E-mail: anne.bast@volvo.com