Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Banebrydende elektro-hydraulisk løsning, som væsentligt forbedrer brændstofeffektiviteten af bygge- og anlægsmateriel

Volvo Construction Equipment og Finlands Norrhydro har udviklet en digital hydraulisk aktuator, som øger produktiviteten og drastisk reducerer brændstofregningerne og CO2-emissionerne under konstruktionsarbejde. Hvis den indføres i vide kredse, kan det hjælpe branchen med at leve op til dens ambitioner om bæredygtighed og samtidig forbedre maskinens ydelse.

Volvo EC300E 30-tons gravemaskine anvendt som testbænk

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er engageret i en bæredygtig fremtid – opnået gennem interne udviklinger og eksterne partnerskaber. Som en del af denne strategi udvikler Volvo CE i samarbejde med Finlands Norrhydro en ny teknologi, som sigter på at revolutionere maskinens hydraulikydelse. Når den kommer på markedet, forventes de potentielle fordele for kunder og klimaet at være dybtgående med en væsentligt bedre brændstofeffektivitet for maskinen og en nedskæring i CO2-emissionerne. 

De fulde detaljer i den revolutionerende teknologi bevogtes nøje, men systemet, som Norrhydro har udtaget patent på, kaldet NorrDigiTM, benytter en multikammer digital hydraulisk aktuator, som forbedrer systemets effektivitet så meget, at en stor del af en maskines hydrauliksystem kan kasseres eller reduceres. Det eliminerer behovet for en hovedstyreventil – hjertet i et traditionelt hydrauliksystem – sammen med overdreven pumpekapacitet, rørledninger og slanger. Det bruger mindre energi og giver mulighed for at reducere motorkapaciteten. 

"Det eliminerer behovet for en hovedstyreventil – hjertet i et traditionelt hydrauliksystem".

 
De igangværende valideringer af løsningen har demonstreret både en forbedring i effektiviteten og øget maskinproduktivitet. Med reducerede kuldioxidudledninger giver det en radikal nedgang i maskinens kulstofudledninger. Volvo CE og Norrhydro har underskrevet en flerårig aftale, ifølge hvilken Volvo CE vil fortsætte med at udvikle teknologien i partnerskab med Norrhydro og efterfølgende sigte på at opnå fordelen ved at være den første, der implementerer den. Volvo CE har eneretten til brugen af den i sine produkter i løbet af udviklingsprocessen.

Smarte cylindre

I modsætning til traditionelle cylindre med to kamre – et, der skubber, og et, der trækker – benytter den digitale hydraulikaktuator fire kamre, som kan tilsluttes i op til 16 forskellige permutationer, afhængigt af den belastning, som kræves af den ønskede operation. "Det er lidt ligesom en lineær transmission med 16 gear”, siger Peter Stambro, underdirektør for forretningsudvikling hos Norrhydro. “Multikammercylindre har eksisteret i et stykke tid, men det der gør vores cylindre til noget særligt, er den måde, hvorpå de er blevet kombineret med avancerede elektroniske styresystemer, hvis komplekse algoritmer og beregningshastighed muliggør øjeblikkelig respons, men med brug af kun en brøkdel af den energi til den samme maskinmanøvre eller handling, som et traditionelt system kræver". 

“Dette er et førsteklasses eksempel på, hvordan partnerskaber med udefrakommende eksperter kan fremskynde vores egen bæredygtighedsrejse via teknisk innovation”, siger Thomas Bitter, Chef for Teknologi hos Volvo CE. "I vores forskning indtil nu fremviser systemet store fordele ved større maskiner – hvad angår gravemaskiner gælder det dem på 30 tons og derover. I fremtiden kan teknologien imidlertid også anvendes i elektriske maskiner, hvor dens meget mere effektive hydrauliksystem reelt ville forlænge batteriets levetid og driftsvindue", afslutter Bitter. 

"I elektriske maskiner....ville det reelt forlænge batteriets driftstid og driftsvindue".

Start af den praktiske testfase

Med en Volvo EC300E 30-tons gravemaskine som testbænk har den revolutionerende teknologi bestået den indledende blåstemplingsfase og diverse holdbarhedstests, og den går nu videre til en felttestperiode, hvor prototyper benyttes på anvendelsesområder i den virkelige verden af udvalgte kundepartnere. Det forudses, at det revolutionerende system vil blive tilbudt på firmaets gravemaskiner senest fra 2024. 

“Muligheden for at udvikle denne gennemgribende teknologi i partnerskab med en førende aktør inden for bygge- og anlægsudstyrsbranchen giver mange fordele, herunder en fremskyndelse af tiden, til produkterne kan markedsføres", siger Yrjö Trög, CEO for Norrhydro. “Vi vil investere i et nyt produktionsanlæg i verdensklasse til mange millioner euro for at understøtte lanceringen, og jeg ser frem til markedsintroduktionen af NorrDigiTM-systemet sammen med Volvo CE".

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for Mærke, markedsføring og kommunikation

Volvo Construction Equipment

Salgsregion Europa/International

Email: anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10

London

Tlf.: +44 7733350307

E-mail: osullivan@se10.com