Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

I 2019 var der et fortsat stærkt resultat hos Volvo CE

Erobring af markedsandele i Kina og stærk efterspørgsel i Nordamerika og Europa var med til at øge omsætningen med 5% for hele året.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) præsterede solidt i 2019 og leverede endnu en rekord med årsregnskabet og voksende markedsandele på verdens største konstruktionsmarked, Kina. For hele året steg virksomhedens omsætning med 5%, trods et mindre fald i fjerde kvartal.

I 4. kvt. 2019 faldt nettoomsætningen med 3% til SEK 19.716 mio. (20.323). Driftsindtjeningen beløb sig til SEK 1.931 mio. (2.157), svarende til en driftsmargin på 9,8% (10,6). Indtjeningen blev påvirket positivt af valutabevægelser, til en værdi på SEK 113 mio.

For hele året steg nettosalget med 5% til SEK 88.606 Mio (84.238). Den justerede driftsindtægt steg til SEK 11.910 mio. (11.306), svarende til en driftsmargin på 13,4% (13,4).

Markedsforhold

Efterspørgslen i Europa steg i fjerde kvartal og var steget med 6% i slutningen af november, støttet af fortsat vækst i Tyskland, Italien, Frankrig og Rusland. Nordamerika steg også med 6% i samme periode i 2018, støttet af større efterspørgsel på større udstyr, mens der i Sydamerika var en stigning på 17%, mest drevet af vækst i Brasilien. Med undtagelse af Kina faldt de asiatiske markeder med 11% sammenlignet med sidste år. Det kinesiske marked fortsatte selv med at vokse og steg 8% med øget efterspørgsel på både gravemaskiner og læssemaskiner.

Ordrer og leverancer

I løbet af fjerde kvartal 2019 oplevede Volvo CE en stigning i nettoordretilgangen på 6%, som blev drevet af stor efterspørgsel på SDLG-mærkede maskiner i Kina og Rusland. Ordretilgangen i Europa faldt med 5%, trods en stærk stigning i Rusland. Takket være forhandlere, der fyldte lagrene, steg ordretilgangen i Nordamerika med 40%. I Asien (undtagen Kina) faldt ordretilgangen 17%, mens den i Kina steg med 14%. Volvo CE fortsætter med at vinde markedsandele inden for både læssemaskiner og gravemaskiner i Kina.

Leveringerne steg med 4% i løbet af fjerde kvartal 2019, igen løftet af større mængder i Kina og Rusland på SDLG-produkter.

"2019 blev endnu et år med et godt resultat på flere niveauer", siger Melker Jernberg, direktør for Volvo CE. "Vi vandt markedsandele inden for større udstyr i Nordamerika, og i Europa var der en god udvikling i omsætning, driftsindtægt og likviditet. Asien har haft sine udfordringer, men i Kina er der en opmuntrende vækst i markedsandelen inden for store gravemaskiner og læssemaskiner, hvilket er godt at se".

I februar 2020 starter Volvo CE med at tage imod ordrer på både elektriske kompakte læssemaskiner og kompakte gravemaskiner. Der er planlagt serieproduktion for 3. kvt. 2020.

Nettoomsætning fordelt på markedsområde
 4. kvartal
 Hele året
Mio. SEK
 2019 2018  2019  2018
Europa  6.791  6.729  30.300  27.291
 Nordamerika
 3.300  3.836  17.404  15.575
 Sydamerika
 617  605  2.532  2.304
Asien  7.930  7.571  33.932  33.781
 Afrika og Oceanien
 1.078  1.581  4.437  5.287
I alt  19.716  20.323  88.606  84.238

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning fordelt på markedsområde målt i millioner svenske kroner

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktør for ekstern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tlf.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tlf.: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com