Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo Construction Equipment oplever en stigning i omsætningen på 27% i 2018

Støttet af et fjerde kvartal med en omsætningsstigning på 21% og en leveringsstigning på 24% afslutter Volvo Construction Equipment sit stærkeste år nogensinde, godt holdt oppe af solid efterspørgsel fra alle større regioner og alle industrisegmenter.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) afsluttede 2018 stærkt og offentliggjorde ikke blot sit bedste årsregnskab nogensinde, men var også med til at give moderselskabet i Volvo-koncernen et rekordresultat. Vækst i både maskin- og serviceforretningen samt øget efterspørgsel fra bygge/anlæg, infrastruktur og minedrift på alle større markeder hjalp Volvo CE med at opnå store forbedringer i omsætning, driftsindtægter og ordretilgang.

I Q4 2018 steg nettosalget med 21% til SEK 20.323 Mio. (16.730). Driftsindtægten steg med 19% og beløb sig til SEK 2.157 mio. (1.820), svarende til en driftsmargin på 10,6% (10,9). Indtjeningen blev positivt påvirket af højere omsætning, som blev delvist opvejet af højere produktions- og salgsomkostninger. 

For hele året steg nettosalget med 27% til SEK 84.238 Mio (66.313). Den justerede driftsindtægt steg til SEK 11.306 mio. (7.917), svarende til en driftsmargin på 13,4% (11,9). 

Markedsforhold

Efterspørgslen i Europa blev forbedret i fjerde kvartal og var steget med 12% i slutningen af november, hjulpet af stærk vækst i Rusland og moderat vækst i Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland. Nordamerika steg med 16% over samme periode i 2017, hjulpet af større efterspørgsel på gravemaskiner (kompakte gravemaskiner steg 10%, store gravemaskiner steg 23%), mens Sydamerika havde en fremgang på 20%, op fra lave niveauer i K4 2017 og drevet mest af vækst i Brasilien. De asiatiske markeder (undtaget Kina) steg med 11% sammenlignet med sidste år, drevet af et forbedret Indien. Det kinesiske marked steg markant og voksede med 35% i forhold til 2017, drevet af større efterspørgsel efter gravemaskiner (kompakte og universelle) samt gummihjulslæssere. 

Ordrer og leverancer

I løbet af fjerde kvartal 2018 oplevede Volvo CE en stigning i nettoordretilgangen på 9%, som primært blev drevet af stærk efterspørgsel efter SDLG-mærkede maskiner i Kina. Ordretilgangen i Europa steg med 2% sammenlignet med samme periode i 2017. I Nordamerika faldt ordretilgangen med 24% på grund af færre ordre på mellemstore og store maskiner efter stor efterspørgsel i K3 og en særlig stærk periode i tilsvarende kvartal i 2017, (hvor ordretilgangen steg med 86%). I Asien steg ordretilgangen med 26%, mens den i Sydamerika faldt med 5% og med 22% i Afrika og Oceanien.

Leveringerne steg med 24% i løbet af perioden, igen forstærket af større mængder af SDLG-produkter i Kina og god vækst i alle større regioner.

“2018 var et rekordår for Volvo CE, drevet af solid efterspørgsel fra alle større regioner i bygge/anlæg, infrastruktur og minedrift,” siger Melker Jernberg, direktør for Volvo Construction Equipment. “I fremtiden ser vi yderligere potentiale for at øge volumenfleksibiliteten i forsyningskæden, for at forbedre kvaliteten og vækste vores serviceforretning. En endnu stærkere serviceforretning betyder, at vi kan yde bedre support til vores kunder samt afbalancere konjunkturfølsomheden i salget af entreprenørmateriel bedre.”

I løbet af året fortsatte Volvo CE sin indsats med at udvikle næstegenerationsløsninger, styrke sin position inden for elektrificering, automatisering og opkoblingsmuligheder. Virksomheden demonstrerede prototyper på elmaskiner i 2018 og under et 10-ugers forsøg testede virksomheden sammen med kunden Skanska konceptet Electric Site. Det er baseret på selvstyrende, elektriske og sammenkoblede Volvo-maskiner, der kører i en mine. Resultaterne viste, at Electric Site kan give en markant reduktion i CO2-udledningen samt i operatøromkostningerne.

I starten af 2019 annoncerede Volvo CE, at den vil stoppe med at levere dieseldrevet mindre, kompakt udstyr til fordel for helelektriske maskiner.