Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Omsætning steg 15% i Volvo CE's første kvartal

Vækst på de fleste større markeder hjalp Volvo Construction Equipment med at levere et solidt første regnskabskvartal i 2019, med en omsætningsstigning på 15% og en rentabilitetsstigning på 26%.

Stabile markedsbetingelser i de fleste områder var med til at drive Volvo Construction Equipment (Volvo CE) fremad til et solidt sæt økonomiske resultater i første kvartal af 2019, hvor virksomheden bogførte god vækst i omsætning, indtjening og maskinleverancer. 
I de første 3 måneder af 2019 steg Volvo CE's nettoomsætning med 15% til SEK 24.155 mio. (SEK 20.914 mio i 1. kvt. 2018). Denne højere omsætning var sammen med forbedrede priser og forbedret produktmiks med til at påvirke driftsindtægterne, der steg til SEK 3.646 mio., op over et kvartal (26%) sammenlignet med SEK 2.888 mio. bogført i 1. kvartal af 2018. Dette blev afspejlet i overskudsgraden, der også blev forbedret markant, på 15,1% sammenlignet med 13,8% i samme periode året før.
Leverancerne steg også 5% i perioden, til 23.139 maskiner, sammenlignet med 22.102 maskiner i 1. kvt. 2018.

Markedsudvikling

De store, globale markeder for entreprenørmateriel i Europa og Nordamerika voksede også i første kvartal, med en stigning på henholdsvis 3% og 4% i de første to måneder af året. Det europæiske marked blev drevet frem af god efterspørgsel fra Tyskland, Storbritannien og Italien, mens væksten i Nordamerika blev styrket af stigende efterspørgsel på store læssemaskiner, vejudstyr og rammestyrede dumpere. Brasilien, der er i fremgang, fik efterspørgslen i Sydamerika til at stige 5% i 1. kvt., mens Asien (uden Kina) faldt 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Kina havde til gengæld større efterspørgsel end forventet og steg med 23% sammenlignet med første kvartal 2018. 

"Det globale marked for entreprenørmateriel vedblev at være godt i første kvartal," udtalte Volvo CE's direktør Melker Jernberg. "Vi er gode til at håndtere disse stigninger i mængden, og denne gode omkostningsstyring hjælper os til at levere opmuntrende tal for driftsoverskud og overskudsgrad."

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning fordelt på markedsområde målt i millioner svenske kroner

Nettoomsætning fordelt på markedsområde

Første 3 mdr.

Mio. SEK 2019 2018 Ændring
Europa 8.092 6.599 23%
Nordamerika 4.926 3.433 43%
Sydamerika 546 516 6%
Asien 9.379 9.091 3%
Afrika og Oceanien 1.211  1.275 -5%
I alt 24.155 20.914 15%