Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Udforskning af potentialet for 5G i byggebranchen

Som de første i verden er Volvo Construction Equipment blandt et lille antal nyskabende virksomheder, der afprøver 5G-mobilopkobling. Programmet står til at få stor betydning for byggeinnovation, og vi lærer mere fra 5G-ekspert Calle Skillsäter, der er Volvo CE's tekniske specialist for opkoblede maskiner.

5G-partnerprogrammet fra Telia og Ericsson er den første industrielle anvendelse af 5G, hvor kun et lille antal virksomheder i Norden deltager. For Volvo betyder det en afprøvning af udviklingen af fjernstyrede maskiner og opdagelse af det virkelige potentiale for selvstyrende løsninger.

Calle, hvad betyder dette forsøgsprojekt for Volvo CE?

5G giver os mulighed for at transportere data på måder, som vi tidligere kun har drømt om. Et hurtigere, mere pålideligt mobilnetværk betyder, at vi er helt i front med at gennemføre en meget hurtigere markedsimplementering af teknologier som f.eks. automation. Noget, som så umuligt ud for få år siden, er nu en meget reel mulighed.

Så, hvad er det præcist I afprøver? Og hvordan er afprøvningsstedet indrettet?

Vi har et 25-hektar stort afprøvningssted, hvor den fjernstyrede læssemaskine, L180H, er placeret – og en simulator inde i et telt cirka 100 m væk bag en betonvæg. Selve forsøgsbanen har et antal fysiske barriere, spor op og ned ad bakke og kuperet terræn – alt sammen udformet til at efterligne de virkelige betingelser på en byggeplads. I øjeblikket er simulatoren faktisk ret tæt på maskinen, men det er kun for, at vi kan være tæt på banen og justere betingelserne. Der er reelt ikke nogen grund til, at maskinen ikke kan placeres meget længere væk.

PressRelease2019_April26_02Hvor langt væk?

I 2017 placerede vi en maskine 400 m under jorden og styrede den med held fra overfladen. Og da vi første gang afprøvede teknologien i 2015, placerede vi en gravemaskine i Eskilstuna og styrede den fra Barcelona. Det siger noget om mulighederne ved fjernstyring. Og med den reducerede latens, som 5G medfører, betyder det virkelig, at du kan opnå fjernstyring ekstremt langt væk. Men ved en bestemt afstand vil latensen i netværket alligevel være betydelig.

Hvor længe fortsætter forsøget, og hvad håber I at opnå?

Vi vil afprøve denne teknologi i to år. I løbet af den periode kan vi bedre bedømme udviklingen af netværkets ydeevne. Det virkelig spændende er, at vi i denne meget tidlige fase har en enestående mulighed for at fjerne evt. problemer og spille en afgørende rolle ved reelt at påvirke, hvordan 5G kommer til at fungere i industrien, når det lanceres bredere.

Målet for os hos Volvo CE er naturligvis, at vi vil gøre dette system så fuldt udviklet og så succesrigt, at vi kan afprøve det med vores kunder. For at se, hvordan denne teknologi kan fungere på en rigtig byggeplads. Forhåbentlig er det noget, vi kan opnå i slutningen af forsøgsperioden.

Skal der afprøves teknologi med andre Volvo-maskiner?

Helt sikkert. Formålet er efter den indledende forsøgsfase med læssemaskinen, at vi er stand til at teste den med HX2 transportørkonceptmaskinen for at se, om det er muligt at betjene en arbejdscyklus udelukkende ved hjælp af 5G. I princippet kan vi derefter teste 5G med seks til otte selvstyrende transportører, der transporterer grus på tværs af pladsen.

Det lader til, at minedrift har det bedste potentiale til udnyttelse af denne teknologi. Hvorfor det?

Minedrift kan være farligt – enten for personer, der betjener maskinerne i fjerntliggende områder, eller på grund af de dampe, som frigives efter stensprængning. Men hvis vi kan fjerne personerne fra pladsen, kan vi helt fjerne risikoen for ulykker. Du har også evnen til at drive flere operationer og steder fra én central placering – og øge produktiviteten.

Er der andre brancher, som kunne have fordel af 5G-automation?

Helt sikkert, det er ikke kun minedrift. Inden for skovdrift kan det helt sikkert være en fordel, da det er en branche, hvor der er mange lastbiler, som læsser af og på vogne, ofte om natten. Arbejdet om natten omfatter tydeligvis risici i forbindelse med synlighed, så når operatørerne fjernes, bliver betjeningen mere sikker. Og igen, til virkeligt farlige opgaver i stålindustrien eller energibranchen, hvor fysisk flytning af materiale kan medføre eksplosioner eller udledning af giftgasser, er fjernelsen af personer klart en god løsning.

Men i byggebranchen handler det virkelig om at øge produktiviteten?

Sikkerhed er tydeligvis vigtig, men 5G vil helt klart have en direkte positiv indvirkning på produktiviteten. Vore dages fjernstyringsteknologi giver en forsinkelse, der gør det meget besværligt at styre en maskine med enhver hastighed eller præcision, men 5G vil være lige så godt som realtid. Desuden er billedkvaliteten meget bedre, videooptagelser er i en bedre opløsning, og 5G medfører en mere pålidelig forbindelse – hvilket alt sammen gør det nemmere for operatøren i simulatoren.

Hvilke udfordringer har der været indtil videre?

I starten var det svært at få fat i hardwaren. Vi er så tidligt i forsøget, at vi har problemer med at finde modemmer til at kommunikere med antennen. Telia har været dygtige til at levere det rette udstyr, som vi kan bruge. Vi er så tidlige med at afprøve denne teknologi, at dette helt klart har både fordele og ulemper.

Og hvornår løses disse problemer, og hvornår kan vi se 5G indført generelt i branchen?

Det afhænger af forskellige use cases i byggebranchen – hvordan fungerer de, opfylder de kravene i branchen, er det gennemførligt for kunderne? 5G kommer først til dem, der har størst fordele ved det, men det vil tage tid at opbygge netværket og den påkrævede infrastruktur. For os i byggebranchen og for statiske virksomheder som f.eks. en stenbrud eller en mine kan det komme ret hurtigt. Timingen er god – vores kunder har brug for forbindelse, og de ønsker flere data. Og vi er dem, der leverer forskningen for at se præcis, hvor muligt det er.

Billede 1: Volvo CE er i gang med at teste potentialet for 5G i forsyning af en fjernstyret læssemaskine.
Billede 2: Calle Skillsäter, Volvo CE's tekniske specialist for tilsluttede maskiner.