Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

5 gængse misforståelser, som øger maskinens nedetid

At holde maskinerne – og indtjeningen – i gang er af største vigtighed for Volvo CE og forhandlerne. Her er fem af de mest almindelige, unødvendige vedligeholdelsesproblemer, og hvordan man kan undgå dem.

1. Instruktionsbogen bliver ikke læst

Volvo-maskiner har en hel række funktioner, der er beregnet til at forbedre ydelsen og gøre driften lettere. Selv den mest erfarne maskinfører, der er opdateret med hver generation, vil ikke have et indgående kendskab til dem alle uden at læse instruktionsbogen. Hvis en maskinfører fx ikke har kendskab til retarderknappen på en rammestyret dumper og i stedet bruger bremserne til at holde en konstant hastighed ved kørsel ned ad bakke, kan det medføre unødvendigt bremseslid, undgåelig nedetid og unødvendige reservedelsomkostninger.

Instruktionsbogen bliver ikke læst

2. Forfyldning af brændstoffiltre

Da udskiftning af et brændstoffilter er tidskrævende, forfylder nogle serviceteknikere filteret som en genvej. Problemet er, at det praktisk talt er umuligt at undgå at forurene det nye filter, når man bruger en brændstofdunk og en tragt. Selv den mindste forurening kan begynde at forringe indsprøjtningsventilerne, hvilket medfører meget dyre reparationer. Volvo CE anbefaler at montere tørre filtre og forspæde dem af hensyn til forureningskontrol – det er umagen værd at bruge tid på at gøre arbejdet ordentligt.

Forfyldning af brændstoffiltre

3. Brug af det forkerte redskab til jobbet

Volvo CE tilbyder en lang række redskaber, men brug af en for stor skovl gør maskinen langsommere, belaster hydraulikken mere og forårsager alvorlige produktionsproblemer. Tilsvarende vil brug af et redskab til at færdiggøre en opgave, som det ikke er konstrueret til, også forårsage problemer. En hydraulisk hammer er fx kun konstrueret til at blive brugt lige ned eller i en bestemt vinkel. Hvis den bruges til at grave omkring eller opsamle og dreje store stykker beton eller sten, udsættes udstyret for en stor sidebelastning, som medfører omfattende slid på bøsningen, brud og lækager.

Brug af det forkerte redskab til jobbet

4. Arbejdet foregår for hurtigt

Når man arbejder med entreprenørmaskiner, skal man altid gøre det langsomt og jævnt. Hvis man starter, standser og drejer hurtigt, taber man materiale fra skovlen og ned på jorden. Og hvis man kører en læssemaskine ind i en lagerbunke og får hjulene til at spinne, så opstår der hjulspor, som ryster maskinen. Disse hjulspor skal fyldes op igen, og spildt materiale fjernes.

Arbejdet foregår for hurtigt

 5. Maskiner tilsluttes ikke via CareTrack

Når en maskine er tilsluttet via Volvo CE's telematiksystem CareTrack, kan ejere og forhandlere proaktivt overvåge maskinens tilstand, diagnosticere problemer og sørge for en forebyggende indsats. Rapporter kan afsløre usædvanlig driftsadfærd, som så kan blive rettet ved at uddanne maskinføreren. De kan også vise, hvornår komponenter sandsynligvis skal serviceres eller repareres, og det hjælper ejerne med at planlægge vedligeholdelse på et belejligt tidspunkt og undgå ikke-planlagt nedetid.

Maskiner tilsluttes ikke via CareTrack

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com