Construction Equipment Sverige

Utsläppsfria Volvo L25 Electric en värdefull partner inom avfall och återvinning

Hjullastaren Volvo L25 Electric har visat att den har kraften att sänka såväl kostnader som koldioxidutsläpp i en övertygande demonstration på två avfalls- och återvinningsanläggningar – och hjälper kunderna att närma sig en mer cirkulär ekonomi.

Volvo CE L25 Electric

• Hjullastaren L25 Electric från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har testats på två återvinningscentraler som drivs av Eskilstuna Energi och Miljö.
• Under partnerskapets fyra veckor har maskinen testats i olika avfalls- och återvinningsapplikationer – som ett led i Volvo CE:s strävan efter att leverera utomordentliga elektriska prestanda i alla segment.
• Det är sådana här unika partnerskap som gör det möjligt för Volvo CE att leda övergången mot nollutsläpp.

Volvos hjullastare L25 Electric – en av ett antal kompakta elmaskiner som tillverkas av Volvo CE – har testats på två återvinningscentraler som drivs av Eskilstuna Energi och Miljö under fyra veckor. Maskinen har, under vårt partnerskap med återförsäljaren Swecon, använts på återvinningscentralen i Lilla Nyby i två veckor innan den flyttades till en omlastningsstation utanför närbelägna ReTuna Återbruksgalleria – världens första klimatsmarta köpgalleria som endast säljer återvunna eller second-hand-varor. 

L25 Electric fick visa vad den går för på anläggningarna och göra en mängd uppgifter, som att rengöra markytor samt sortera och lyfta återvunna eller skänkta varor, och klarade utmaningen med bravur tack vare ett antal redskap som är enkla att byta – inklusive en planeringsskopa, avancerade hydraulgafflar och ett Holms-sopredskap. Och allt detta med endast en AC-laddare ombord för att tillhandahålla kraften.

Gustav Boberg, segmentsansvarig på Volvo CE, säger: ”Det har varit ett privilegium att få arbeta med likasinnade partner som Eskilstuna Energi och Miljö och ReTuna i det här projektet. Bara genom att arbeta tillsammans kan vi se till att mer hållbara lösningar används i hela värdekedjan. Och genom att berätta om våra erfarenheter, så hoppas vi kunna inspirera andra till att se hur våra eldriftslösningar kan hjälpa dem att nå sina egna hållbarhetsmål”.

Volvo CE L25 ElectricL25 Electric får visa vad den går för på två avfalls- och återvinningsanläggningar i Eskilstuna, med en rad olika uppgifter

Lever upp till förväntningarna

Inte bara uppskattade såväl kunder som operatörer maskinens prestanda, utan den gav även välkomna besparingar. Under tvåveckorsperioden sparade användningen av endast en elmaskin 250 kg koldioxid, vilket motsvarar minst 6 ton koldioxid som potentiellt skulle kunna sparas under sex månaders hektiskt arbete i den här applikationen. L25 Electric gav inte bara en koldioxidminskning för de två anläggningarna, utan även en besparing på 86–87 % i energikostnader på båda centralerna, eftersom kostnaderna för laddning endast är en bråkdel av vad som krävs för att tanka en motsvarande dieselmaskin. 

Faktum är att den så framgångsrikt kunde leverera samma enastående prestanda som sin dieseldrivna motsvarighet – men med extra fördelar i form av låg bullernivå, inga utsläpp och en mer komfortabel arbetsmiljö – att den även fick nya beundrare.

Operatören Amanda Sihvonen säger att hon nu med största sannolikt skulle rekommendera L25 Electric till kollegor efter testperioden. Hon tillägger: ”När jag först fick veta att vi skulle prova elmaskiner, så var jag väldigt skeptisk – men efter att ha kört maskinen ändrade jag uppfattning helt”. Hon är även övertygad om att maskinen har tillräckligt med batterikraft för att få jobbet gjort varje dag och tror att den står sig bra sett till prestanda och tillförlitlighet ställt mot ett dieselalternativ.

Volvo CE L25 ElectricOperatör Amanda Sihvonen har fattat tycke för eldrift efter demonstrationen i användarfallet.

Att få återkoppling från operatörer var ett huvudmål med projektet, inte bara i fråga om maskinernas prestanda, utan även om användningen av redskap – för att säkerställa optimal flexibilitet och drifttid från eldriftslösningar. Insikter från projektet kommer vara till hjälp för framtida erbjudanden. 

En annan fördel som framhölls av operatörer var L25 Electrics nästan helt tysta drift, vilket exempelvis gör det lättare att stoppa och prata med besökare.

En cirkulär ekonomi

Elmaskiner är idealiska för avfalls- och återvinningsapplikationer – bland annat – och bidrar till ett mer hållbart sätt att arbeta, som passar företags miljöambitioner och verksamhet. Volvo CE strävar efter en cirkulär ekonomi och har som mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2040 i sin verksamhet och leveranskedja. 

I hjärtat av ReTuna Återbruksgalleria finns en passion för miljön och en önskan om att ge samhällen möjlighet att handla mer hållbart.

Sofia Bystedt, centrumledare på ReTuna Återbruksgalleria, säger: ”Här i Eskilstuna har vi ett mycket starkt hållbarhetsmål. Tillsammans med kommunen siktar vi på att bli klimatpositiva till 2045, vilket är ett av skälen till att vi ingick det här partnerskapet med Volvo CE och återförsäljaren Swecon. Det är ett så viktigt initiativ att testa nya eldriftslösningar för att se hur de passar i vår arbetsmiljö och därigenom bygga en bättre värld”.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906