Construction Equipment Sverige

De första elmaskinerna från Volvo CE ger Schweiz grönaste stad ett extra uppsving

Små men kraftfulla eldrivna kompaktmaskiner från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är nu i bruk hos schweiziska kunder för första gången i en av de mest hållbara städerna på jorden – och man kan säga att de inte gör något väsen av sig.

Med nollutsläpp och närapå tyst drift är L25 Electric idealisk att använda på byggarbetsplatser i stadskärnan

Utsläppsfria och tystgående elmaskiner har potential att revolutionera entreprenadbranschen och är idealiska för städer, som Zürich, där låga utsläpp och bullernivåer snart är en förutsättning för byggarbetsplatser. Zürich, som nyligen fick en rankning på 85 % av Global Destination Sustainability Index, har en imponerande meritlista när det gäller hållbarhet: 82 % av stadens el kommer från förnybara energikällor och 43 % av avfallet återvinns.

I ett land som redan har stränga luftföroreningsdirektiv som kräver partikelfilter för dieselmotorer och har tagit fram en handlingsplan för elektromobilitet bör en övergång till elmaskiner vara nästa logiska steg.

Volvo L25 Electric-kompaktlastare visar vad den går för på Eberhard, ett företag som är stolt över att vara en pionjär inom bygg- och miljötjänster, och som erbjuder tekniska lösningar, rivning, återvinning och sanering av kontaminerade platser. Från återvinning av betongrester på 1980-talet till att bygga världens första jordtvättsanläggning för kontaminerad jord på 1990-talet – som fortfarande är den största i Schweiz – så har det alltid varit viktigt för Eberhard att värna om miljön.

Idag bygger företaget en anläggning för behandling av blandat rivningsmaterial och har utvecklat zirkulit®, världens mest miljövänliga betong. Silvan Eberhard, logistikchef på Eberhard, säger: ”Vi investerar mycket i att våra byggarbetsplatser ska vara så miljövänliga som möjligt. Vi stödjer den cirkulära ekonomin och hållbarhet är en del av vår kultur”.

L25 Electric

”L25 Electric används på en av våra deponianläggningar samt för vägunderhåll, småskalig materialhantering och pallhantering. Med batterierna som motvikt kan den verkligen lyfta mycket för att vara en kompaktmaskin. Den största fördelen är dock att den har låga utsläpp, är tystgående och har minimala vibrationer. Våra förare gillar att jobba med den. I framtiden planerar vi att använda L25 Electric på våra byggplatser i centrala Zürich och i andra städer där kraven på låga utsläpp och tystnad är höga”.

En andra Volvo CE-elmaskin, ECR25 Electric, används hos B. MEIER ABBRUCH + TIEFBAU AG, rivnings- och anläggningsföretaget. Kompaktgrävaren, som har lackerats i företagets röda signaturfärg, används för att förbereda byggarbetsplatser.

ECR25 Electric

Bruno Meier, vd och ägare på B. MEIER ABBRUCH + TIEFBAU AG, förklarar: ”Ansvaret för att ta hand om vår miljö vilar på oss alla. När vår organisation växer vill vi titta på alternativa maskiner som inte förlitar sig till diesel eller bensin. ECR25 Electric är vår första framstöt inom världen av elmaskiner.

”Vi använder grävmaskinen i tätbebyggelse och på komplexa platser, till exempel nära sjukhus och skolor, där den utsläppsfria och tysta driften verkligen kommer till sin rätt”.

ECR25 Electric

Medan elmaskiner kräver mindre service än sina traditionella motparter, så behöver de fortfarande servas, och där kommer specialistexpertisen hos återförsäljaren Robert Aebi AG in i bilden. Företaget tillhandahåller full service och specialiserad eftermarknadssupport för kunder med elmaskiner.

I takt med att allt fler länder och organisationer vill minska sina koldioxidavtryck, så förväntas marknaden för elmaskiner att växa. Och med rätt statliga incitament och förordningar som kräver maskiner med låga utsläpp och bullernivåer, tillsammans med den specialistsupport som tillhandahålls av lokala företag, så ser framtiden för eldrift ljus ut.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Varumärkeschef, marknadsföring och kommunikation
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com