Construction Equipment Sverige

Innovation och hållbarhet är centrala områden när Volvo CE investerar för framtiden i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har tillkännagivit investeringar på 16 MSEK i sin anläggning i Eskilstuna, inklusive en arena för kunddemonstrationer av elektriska och autonoma maskiner, en ny provbana för forskning och utveckling och ett energiåtervinningssystem för fabriken.

Som en del i den långsiktiga strategin för att behålla konkurrenskraften, uppfylla kundbehov och adressera hållbarhetsmål gör Volvo CE flera betydande investeringar i sin anläggning i Eskilstuna. Den första av dessa är ett hem till för företagets prototypfordon.

Volvo CE kommer att utöka sitt befintliga 45-hektars demonstrationsfält vid Customer Center med ytterligare 12 hektar, specifikt för testning av elektriska och autonoma maskiner, men också för att demonstrera det aktuella maskinutbudet. Investeringen på 8 MSEK i innovationsarenan kommer att göra det möjligt för Volvo CE att visa prototypmaskiner för kunder i en realistisk och utmanade miljö som är helt säker, med stöd av 5G-teknik och med infrastruktur för laddning installerad på platsen. Den första fasen av byggandet av den nästan två kilometer långa grusvägen, som går genom både öppen terräng och sluten skogsterräng, kommer att påbörjas inom den närmaste tiden.

Pressmeddelande2019_Juli12_Innovation_och_uthållighet_är_centrala_områden_när_VolvoCE_investerar_för_framtiden_i_Eskilstuna_02b

När Volvo CE övergår till mer fossilfria alternativ kommer den befintliga flottan av maskiner med förbränningsmotorer vid Customer Center i Eskilstuna att köras på HVO (hydrerad vegetabilisk olja). HVO är ett alternativ till diesel och framställs av vegetabiliska och animaliska fetter (som regel rapsolja eller slaktavfall) och reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 % beroende på råmaterialet. Ingen särskild modifiering av motorerna krävs.

“Vår nya innovationsarena är ett starkt budskap till kunder och branschen om vårt engagemang i att bygga framtiden. Samtidigt visar vi med vår övergång till HVO att vi även tar de små stegen för att köra hållbart, inte bara i framtiden utan här och nu,” säger Carl Slotte, chef för försäljningsregion EMEA på Volvo CE, med huvudkontor i Eskilstuna.

Utveckling av framtidens maskiner

Vid sitt Technology Center investerar Volvo CE också i en provbana för elektromobilitet och automation för forsknings- och utvecklingsändamål. Banan för 3 MSEK är för närvarande värd för den elektriska och autonoma lastbäraren HX2 som under hösten 2018 testades inom ramen för det prisbelönta projektet Electric Site i en bergtäkt utanför Göteborg. HX2-modellerna optimeras nu för att vara redo för det första kommersiella pilotprogrammet som kommer att starta under 2019.

Pressmeddelande2019_Juli12_Innovation_och_uthållighet_är_centrala_områden_när_VolvoCE_investerar_för_framtiden_i_Eskilstuna_03

I mars i år installerade telekommunikationsföretaget Ericsson en 5G-mast vid Technology Center så att Volvo CE kan testa fjärrstyrda maskiner med extremt korta svarstider. Detta är Sveriges första 5G-nätverk för industriell användning och lanserades i samarbete med Telia som operatör.

Den senaste tidens utveckling vid Technology Center inkluderar även öppnandet av fyra nya provriggar i början av 2017, av vilka tre är dedikerade till tidiga faser av utveckling av mjukvara till elektriska maskiner.

“Om vi ska fortsätta vara marknadsledande i vår bransch behöver vi branschledande forsknings- och utvecklingsanläggningar för att förfina och utveckla nuvarande och framtida teknik. Vår nya provbana, 5G-samarbetet med Ericsson och Telia och elektromobilitetsriggar kommer att vara en enorm konkurrensfördel för oss,” säger Gustav Edholm, chef för avancerad teknik och centrala teknologier på Volvo CE.

Pressmeddelande2019_Juli12_Innovation_och_uthållighet_är_centrala_områden_när_VolvoCE_investerar_för_framtiden_i_Eskilstuna_04

Minskning av energiförbrukningen

Samtidigt fokuserar Volvo CE på att minska energiförbrukningen i axel- och transmissionsfabriken för att bidra till företagets övergripande hållbarhetsmål. De två största orsakerna till fabrikens energikonsumtion är härdverket, där maskindelar värms till höga temperaturer och sedan kyls för att få en stark yta och lång livslängd, samt måleriet där komponenter värms så att färgen torkar.

Företaget har investerat 5 MSEK i ett energiåtervinningssystem som kommer att behålla ungefär 60 % av värmen som genereras av härdverket och överföra den till måleriet. Det beräknas att systemet kommer att minska fabrikens totala energiförbrukning med 4 %.

Arbetet med att installera energiåtervinningssystemet började i april och kommer att vara färdigt i början av september. Under tiden kommer Volvo CE att fortsätta undersöka nya processer för målning för att ytterligare minska energiförbrukningen.

“Vi har samlat ett entusiastiskt team vars ansvar är att ta itu med fabrikens energiförbrukning,” säger Anders Bergstrand, platschef för Eskilstuna-fabriken. “Den här senaste investeringen är bara en del av vår resa inom hållbarhet.”

På väg mot koldioxidneutralitet

“De här utmärkta exemplen från Eskilstuna-anläggningen är en del av vår färdplan för att bli en koldioxidneutral och deponifri anläggning,” säger Anne Bast, kommunikationschef och ansvarig för att driva hållbarhetsstrategin inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). “Men vi kan göra mer. Det står i vår makt att fortsätta flytta fram gränserna för innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Det är affärsmässigt riktigt för oss och våra kunder eftersom de här lösningarna förbättrar effektiviteten och drifttiden samtidigt som kostnaderna reduceras – men det är också det enskilt viktigaste uppdraget som vi har för vår planets framtid.”

Bild 1: Flygbild av Volvo CE:s axel- och transmissionsfabrik i Eskilstuna.
Bild 2: Flygbild av det befintliga demonstrationsområdet vid Customer Center i Eskilstuna.
Bild 3: HX2 på den nya provbanan för forsknings- och utveckling i Eskilstuna.
Bild 4: Härdverk i axel- och tranmissionsfabriken.