Construction Equipment Suomi

Volvo EC230 Electric tuottaa kestävää tehoa tulevaisuuden vihreällä työmaalla Tanskassa

Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) suurin sähkökäyttöinen kaivukone, EC230 Electric, on ollut ensimmäistä kertaa tositoimissa Tanskassa osoitettuaan aiemmin tehokkuutensa monissa erilaisissa käyttökohteissa.

  • Volvo Construction Equipment (Volvo CE) työskentelee innovatiivisessa kestäviä ratkaisuja testaavassa hankkeessa yhdessä Danish Technological Instituten ja muiden kumppanien kanssa, mukaan lukien Per Aarsleff A/S.
  • EC230 Electric -kaivukoneen työstä saadut kokemukset auttavat sähköisten työkoneiden käyttökohteiden laajentamisessa tulevaisuudessa.
  • Tulevaisuuden vihreä työmaa -hanke toteutetaan Aarhusissa Tanskassa, jonka oma tavoite on olla CO2-neutraali vuoteen 2040 mennessä.

Volvo CE:n 23-tonnista EC230 Electriciä, joka on alan laajimman sähköisen malliston suurin kaivukone, on käytetty Tanskassa ensimmäistä kertaa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miltä tulevaisuuden rakennustyömaa voisi näyttää. EC230 Electric, joka on eräs harvoista suuremmista sähkökäyttöisistä kaivukoneista, on jo osoittautunut menestykseksi monissa käyttökohteissa muilla alueilla.

Tulevaisuuden vihreän rakennustyömaan ja Danish Technological Instituten johtavan projektipäällikön Lars Overgaardin mukaan "Erilaisten kestävien ratkaisujen todellisia vaikutuksia ei ole dokumentoitu riittävästi. Tässä hankkeessa dokumentoimme vihreän energian erilaisten toimitusmuotojen lisäksi sitä, miten eräät aloitteet voivat vähentää ympäristöhaittoja, kuten melu-, CO2- ja muita päästöjä. Tieliikenteen ulkopuolella käytettävien ajoneuvojen sähköistäminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia, mutta siinä on myös esteitä. Me muunnamme hankkeesta saamiamme tietoja oivalluksiksi ja siten nopeutamme rakennusteollisuuden vihreää siirtymää."

"Me autamme alaa vihreän siirtymän nopeuttamisessa", sanoo Lars Overgaard.

Aarhus on Tanskan toiseksi suurin ja yksi nopeimmin kasvavista kaupungeista, ja Volvo CE:n tavoin se pyrkii saamaan vuoteen 2040 mennessä kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollaksi. Aarhusin sataman lähelle Mindetiin rakennetaan maan korkeinta toimistorakennusta ja uusia julkisia kaupunkitiloja.

Työmaa ei kuitenkaan ole aivan tavallinen, vaan Volvo CE toimii siellä yhteistyössä Danish Technological Instituten ja yksityisen suunnittelu- ja rakennusyritys Per Aarsleff A/S:n kaltaisten kumppaneiden kanssa, ja uraauurtavan hankkeen tarkoitus on testata kestäviä rakennusratkaisuja todellisessa ympäristössä. Aloitteesta saadut kokemukset laajentavat kerättyä tietoa ja siten parantavat mahdollisuuksia toteuttaa tällaiset ratkaisut tehokkaammin tulevaisuudessa, ja se hyödyttää koko rakennusalaa.

Ilmanlaatua ja melua tarkkailtiin reaaliaikaisesti, ja tästä saatiin korvaamattoman arvokkaita tietoja sähköisten ja hybridi- sekä bioenergiaa käyttävien rakennuskoneiden käytön eduista tavanomaisiin laitteisiin verrattuna. 

 

Kuten Lars Dithmer, Aarsleffin kestävyysjohtaja sanoo:
"Rakennusala on perusteellisessa muutoksessa. Hiilijalanjäljen pienentäminen on haaste, mutta fossiilittomien prosessien käyttöön ottaminen ja kestävien materiaalien hankkiminen auttaa yritystämme valmistautumaan tulevaisuuteen ja johtamaan vihreässä siirtymässä esimerkillä. Mindetin kaltaisista hankkeista saatu kokemus tuottaa arvokasta tietoa seikoista, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota ja jotka vaativat investointeja ja menettelytapojen muutoksia. Onnistuminen edellyttää, että kestävyys on etusijalla koko arvoketjun ajan."

 

Lars Dithmer, kestävyysjohtaja, Aarsleff

Sähkökäyttöinen tehopakkaus

Sähkön tehokkuuden todistaminen rakennusalan muutoksessa kohti kestävyyttä

Volvon 23-tonninen EC230 Electric pääsi näyttämään sähkön voiman työmaalla joulukuun alussa, kun työmaan keskikohtaa kaivettiin rakennustöitä varten. Volvo CE:n uusi EC230 Electric, joka on yksi harvoista kaupallisesti saatavilla olevista keskikokoisista kaivukoneista, on tällä hetkellä saatavilla joillakin markkinoilla. Työmaalla käytettiin sekä yön aikana tehtävää hidasta latausta että taukojen aikana tehtävää pikalatausta. Tämä mahdollisti latausmallien ja sähköverkon kuormituksen reaaliaikaisen valvomisen, mikä tuotti arvokasta tietoa esimerkiksi tehon riittävyyden varmistamiseen sähköistymisen lisääntyessä.

 

"Olemme iloisia mahdollisuudesta osallistua tähän innovatiiviseen ohjelmaan, joka auttaa meitä esittelemään jo tällä hetkellä käytettävissä olevia kestäviä ratkaisuja", sanoo Henrik Torp, Volvo CE:n Tanskan vähittäismyyntitoimintojen johtaja.

"Ohjelma auttoi meitä keräämään kattavia tietoja nollapäästöisten rakennuskoneiden vaikutuksesta. Keräämämme tiedot auttavat meitä tukemaan rakennusalaa sen siirtyessä kohti kestävämpiä käytäntöjä ja työskentelytapoja. Globaalilla tasolla 70 % CO2-päästöistä on peräisin kaupungeista ja taajamista, joten Aarhusin kaltaiset lähestymistavat ovat globaalisti erittäin hyödyllisiä."

 Henrik Torp, Volvo CE:n Tanskan vähittäismyyntitoimintojen johtaja

Kestävää rakentamista kestävään kaupunkiympäristöön

Tulevaisuuden vihreä rakennustyömaa -hanke oli luonnollinen valinta kaupungille, joka haluaa vähentää ilmastovaikutuksiaan. Tanska on itse asiassa kestävän kehityksen globaali johtaja, ja maailman ensimmäinen maa, joka asetti tavoitteekseen olla riippumaton fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2019 Tanskassa säädettiin ilmastolaki, joka pyrkii vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 70 % vuoteen 2030 mennessä. Tanska on vähäpäästöisen liikenteen edelläkävijä: siellä on esimerkiksi lähes kaksi kertaa enemmän polkupyöriä kuin autoja.

Aluksi kansallista kiinnostusta herättänyt projekti on saanut runsaasti kiinnostusta muidenkin kestävämmästä rakennusalasta kiinnostuneiden maiden hallintojen taholta, erityisesti Skandinaviasta.

Maaliskuu 2023

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com