Construction Equipment Suomi

Kiina vaikutti Volvo CE:n ensimmäisen neljänneksen vakaaseen tulokseen

Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) nettomyynti kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä hillitysti kaikilla Aasian ulkopuolisilla alueilla. Sen kokonaiskasvuvauhtiin vaikutti Kiinan markkinoiden lasku, joka johtui osittain maassa voimassa olevista Covid-19-rajoituksista.

Kiina vaikutti Volvo CE:n ensimmäisen neljänneksen vakaaseen tulokseen

Kiinan pandemiatilanne on vaikuttanut merkittävästi rakennuskoneiden myyntiin maailman suurimmalla markkina-alueella. Tämän seurauksena maailmanlaajuinen myynti laski 9 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Muut alueet ovat kuitenkin lieventäneet vaikutusta, sillä myynti on kasvanut vakaasti vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Etelä-Amerikan 62 %:n kasvu oli suurinta. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi 11 %, Afrikassa ja Oseaniassa 5 % ja Euroopassa 2 %. Palveluratkaisujen kasvavasta tärkeydestä kertoo se, että myös palveluiden myynti kasvoi 17 %.

Volvo CE:n puheenjohtaja Melker Jernberg kommentoi: "Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö toimiala ja koko maailma eläisi parhaillaan erittäin haastavia aikoja. Olen kuitenkin ylpeä siitä, että organisaatiomme kykenee voittamaan nämä haasteet – tarjoamalla asiakkaillemme heidän nykytarpeidensa mukaisia tuotteita ja palveluita sekä keskittymällä samalla surullisiin humanitäärisiin kriiseihin eri puolilla maailmaa ja toteuttamalla kiireellisiä ilmastotoimia. Pidämme näinä vaikeina aikoina muutosvauhtia yllä saavuttaaksemme kestävämpiä rakennus- ja infrastruktuuriratkaisuja, jotta voimme auttaa arvoketjujen hiilipäästöjen eliminoinnissa ja turvata samalla yhteisömme kaikkialla maailmassa."

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Volvo CE:n nettomyynti laski 22 613 miljoonaan Ruotsin kruunuun vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 24 742 miljoonasta Ruotsin kruunusta. Oikaistu liikevoitto oli 2 810 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 822 miljoonaa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä). Tämä vastaa oikaistua 12,4 %:n käyttökatetta, joka laski 15,4 %:sta. Liikevoittoon ovat vaikuttaneet kielteisesti konevolyymien lasku ja materiaalikustannusten kasvu, joita lievensivät osittain parantunut hintojen toteutuminen ja kasvaneet palveluvolyymit. 

Tilausmäärä kasvoi viime vuoden samana ajanjaksona maailman toivuttua jokseenkin pandemian vaikutuksista. Tämän seurauksena tilausten määrä laski 42 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka tilausten määrään on vaikuttanut pääasiassa Kiinan markkinoiden jatkuva lasku, siihen heijastuvat myös Venäjän tilausten peruuttaminen ja suurien tilauskirjausten rajoituksien vaikutukset tilaussuunnittelun. Lujilla olevan toimitusketjun vaikutukset ovat myös johtaneet siihen, että toimitukset ovat vähentyneet 33 %.

Markkinoiden kehittyminen

Euroopan markkinat kasvoivat 13 % vuoden ensimmäisten kahden kuukauden aikana. Tähän vaikuttivat suuret infrastruktuuriin ja asuinrakentamiseen tehdyt investoinnit. Pohjois-Amerikan markkinat puolestaan kasvoivat 20 % alueen runsaan asuinrakentamisen ja tuotannon ansiosta. Hyödykkeiden suuren kysynnän vuoksi Etelä-Amerikan markkinakysyntä on jatkanut vahvaa kasvuaan ja noussut 45 % edellisen vuoden samasta neljänneksestä. Kiinan markkinoiden 33 %:n lasku on kuitenkin vaikuttanut tähän kaikkeen erityisesti johtuen Covid-19-tapausten jyrkästä kasvusta, joka on johtanut rajoituksiin ja liikkumiskieltoihin koko maassa. Toinen tekijä ovat hintapaineet, jotka kohdistuvat ensisijaisesti kaivukoneisiin. Päästösäännöksiin liittyvä koneiden hintojen nousu Intiassa on vaikuttanut kielteisesti myös Kiinan ulkopuoliseen Aasiaan, jossa laskua on raportoitu 8 %.

Volvo CE tulos on vakaa haastavista ajoista huolimatta. Samalla kun se jatkaa kehittymistään kestävän kehityksen johtajana – ei vain yrityksen, vaan koko toimialan sekä yhteiskunnan kannalta. Tämä vuosineljännes on ollut menestyksekäs alku yhtiön ensimmäiselle Aasian markkinoilla lanseeratulle täyssähköiselle koneelle – ECR25 Electric -minikaivukone – joka on nyt myynnissä Etelä-Koreassa. Se on ollut hyvä alku myös räätälöidylle CO2-vähennysohjelmalle, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita toteuttamaan yksilölliset hiilineutraaliustavoitteensa.

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com