Construction Equipment Suomi

Volvo CE esittelee työmaan turvallisuutta parantavan törmäysriskien lievennysjärjestelmän

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) esittelee Nolla onnettomuutta -visionsa osana Volvon pyöräkuormaajien törmäysriskien lievennysjärjestelmän. Se on automaattinen jarrutustoiminto, joka tukee kuljettajan toimintaa ja auttaa vähentämään peruutuskolarien riskiä tai niiden seurauksia.

Volvo CE:n järjestelmä on ensimmäinen minkään alkuperäisvarusteiden valmistajan (OEM) tekemä tämäntyyppinen järjestelmä, ja se auttaa kuljettajia ajoneuvon peruutuksen aikana kytkemällä automaattisesti käyttöjarrut, kun pyöräkuormaaja lähestyy jotain estettä, ja ilmoittaa kuljettajalle lisätoimien tarpeesta. Pyöräkuormaajia ajetaan peruutusvaihteella keskimäärin 40–50 % niiden käyttöajasta, joten törmäysriskien lievennysjärjestelmä on arvokas apuväline kuljettajille ja työmaan päälliköille. 

Vaikka järjestelmän ei missään vaiheessa olekaan tarkoitus korvata kuljettajan turvallista toimintaa, se on kuitenkin työmaan turvallisuutta parantava älykäs työkalu, ja työmaan turvallisuus on ollut Volvo CE:n ydinarvo aina yhtiön perustamisesta lähtien. Volvo Groupiin kuuluva Volvo CE on sitoutunut turvallisuuteen osana Nolla onnettomuutta -visiotaan, jota yritys toteuttaa paitsi tuotteidensa, myös toimintojensa avulla.

Lars Eriksson, Volvo CE:n pyöräkuormaajien Global Product Manager kertoo: “Me Volvo CE:llä jatkamme proaktiivista älykkäiden ratkaisujen kehittämistä, ei pelkästään onnettomuuksien seurauksien pienentämiseksi vaan myös pyrkiessämme välttämään onnettomuudet täysin. Uusi törmäysriskien lievennysjärjestelmämme on tärkeä työtämme onnettomuusriskien vähentämiseksi tavoitellessamme Nolla onnettomuutta -visiomme saavuttamista."

Kuinka se toimii

Sen lisäksi, että tämän uuden järjestelmän avulla asiakkaat ovat askeleen lähempänä onnettomuuksien poistamista ja siten koko työmaan turvallisuuden parantamista, se myös vähentää vältettävissä olevien kolarien ja törmäysten aiheuttamia suunnittelemattomia käyttökatkoksia. 

Järjestelmä toimii tunnistamalla riskitilanteen ja reagoimalla siihen kytkemällä jarrut automaattisesti 2–3 sekunnin ajaksi koneen hidastamiseksi tai kokonaan pysäyttämiseksi ennen törmäystä. Koneen käynnistämä jarrutus hälyttää kuljettajan toimimaan. 

Kuorman purun saumattomuutta varten järjestelmä muistaa koneen viimeksi nousseen mäen, joten kuljettaja voi peruuttaa alas kasalta aktivoimatta järjestelmää. Järjestelmän voi myös poistaa tilapäisesti käytöstä työmaan olosuhteiden sitä edellyttäessä. 

Työmaan turvallisuutta parantava järjestelmä toimii ainoastaan pyöräkuormaajan peruuttaessa ja ajonopeuden ollessa 3–15 km/h (1,86–9,32 mph), käytössä olevasta vaihteesta riippumatta. Kuitenkaan edes tällaiset avustusjärjestelmät eivät voi täydellisesti ehkäistä onnettomuuksia, minkä vuoksi Volvo CE kehottaa kuljettajia ajamaan aina turvallisesti. 

Työmaan turvallisuuden parannus

Volvo CE:n kehittämä Volvon pyöräkuormaajien törmäysriskien lievennysjärjestelmä, jolle haetaan patenttia, on tehtaalla asennettava lisävaruste, joka on saatavana L110H/L120H-malleihin, joissa on OptiShift, sekä L150H-, L180H-, L220H-, L260H- ja L200H High Lift -pyöräkuormaajiin. 

Järjestelmä edellyttää tutkajärjestelmän asentamista, ja se täydentää jo ennestään laajaa Volvo CE:n pyöräkuormaajamalliston työmaan turvallisuutta parantamaan ja ennakoimattomia käyttökatkoksia vähentämään suunniteltua ominaisuus-, lisävaruste- ja palveluvalikoimaa. 

Marraskuu 2022