Construction Equipment Suomi

Konekannan erilaisten koneiden telematiikkaratkaisujen hallinta ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin AEMP 2.0 API -päivityksen ansiosta.

Volvo Construction Equipment on antanut CareTrack -telematiikkadatan käyttöön osana EMP 2.0 API -päivitystä. Tämän ansiosta erilaisista koneista koostuvan konekannan omistajat voivat nyt hallita kaikkea telematiikkadataa yhdessä paikassa.

Tiedot vakiomuodossa tuottava AEMP 2.0 API on koko alan kattavan yhteistyön tulos. Alkuperäisvalmistajat noudattavat standardia ISO15143-3 2016 tuottaakseen koko alan hyväksymän tietojen esittämismenetelmän, jolloin kalustopäälliköt voivat yhdistää tiedot helposti omiin järjestelmiinsä.

Daniel Widlund, Volvo Construction Equipmentin Service Manager Connectivity kertoo: "AEMP 2.0 API:n avulla erilaisista ajoneuvoista koostuvan kaluston telematiikkatiedot ovat nyt käytettävissä samassa muodossa. Tällaisten ajoneuvokalustojen operaattoreiden on ollut haastavaa hallita monia erilaisia telematiikkaratkaisuja, jotka tuottavat erityyppisiä tietoja erilaisissa muodoissa. AEMP 2.0 API:n avulla erilaisten ajoneuvojen tuottaman telematiikkadata käyttö ja analysointi on nyt helpompaa. Näin asiakkaat voivat helpommin tunnistaa toimet, jotka auttavat parantamaan koko toimintansa tuottavuutta ja tehokkuutta.

AEMP 2.0 API:n avulla CareTrackin telematiikkatiedot on helppo integroida asiakkaan omiin järjestelmiin, jolloin asiakas voi edelleen käyttää Volvon telematiikan tuottamaa runsasta dataa. Mahdollisuus käyttää erilaisten ajoneuvojen telematiikkatietoja yhdessä paikassa tarkoittaa, että konekannan omistajat saavat kokonaisvaltaisen kuvan kalustostaan. AEMP 1.2 -versioon verrattuna AEMP 2.0 API tarjoaa enemmän käytettävissä olevia datapisteitä, mukaan lukien kuormaustiedot, käyttämättömät tunnit ja vikakoodit. Tehokkaat datakoosteet voivat antaa näkemyksen, joka tarvitaan tehokkuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden maksimointiin.

Lisäksi implementointi on helppoa Volvo Developer's Portalin avulla. Kuten nimestä käy ilmi, se on portaali, josta kehittäjät saavat resurssit, joiden avulla Volvo Construction Equipment -koneiden API-integroinnin voi helposti määrittää ja testata. Portaalissa on myös lisätietoja tuen hankkimisesta ja laajennettu yleisimpien kysymysten osio, sekä paljon muita AEMP 2.0 -versiota ja käytettävissä olevaa dataa koskevia tietoja.

Asiakkaat saavat halutessaan lisätietoja AEMP 2.0 -version eduista ottamalla yhteyden Volvo-jälleenmyyjäänsä.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com